Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Nam Giang

Ngày 7/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Ngô Thị Thanh Hằng đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020 tại địa bàn huyện Thạch Thất.

Sau khi kiểm tra sản xuất đầu năm, bà Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo huyện Thạch Thất rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương; cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp; ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quan tâm đến giải quyết ô nhiễm môi trường tại các làng nghề; phát triển hợp tác xã nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân nhằm mục tiêu hết năm 2020, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới. Đến nay, tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện là 2.432 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, Thạch Thất đã có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, xã Thạch Hòa và thị trấn Liên Quan được xây dựng theo hướng đô thị.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất