Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế

L.H.

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành chỉ thị số 847/CT-BYT yêu cầu bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Theo đó, các Sở Y tế tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở y tế để nắm bắt các thông tin và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND cấp tỉnh hoặc Bộ Y tế để xem xét, giải quyết.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn y tế, về khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ y tế, tổ chức đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý, xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm.

Triển khai ngay Đề án y tế cơ sở; phối hợp với BHXH để đảm bảo đủ thuốc cho tuyến y tế cơ sở, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn để y tế cơ sở thực hiện theo dõi, quản lý, điều trị đối với các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với các vụ, cục và đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ; tổ chức việc kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động chuyên môn liên quan đến việc chỉ định sử dụng dịch vụ, thuốc, vật tư, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú và các hoạt động chuyên môn khác.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất