Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số 

A.Dũng-T.Anh

Ngày 13/1, tại TP Buôn Ma Thuột, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc Chính phủ và tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Hội thảo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN.

Đây là hội thảo thứ 3 triển khai Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN nhưng là hội thảo có quy mô lớn nhất với sự tham dự của 260 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và 15 địa phương.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Để thể chế Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã xây dựng, ban hành nhiều chính sách, pháp luật đối với đồng bào DTTS&MN. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 8, khóa XIV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 88 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Tại kỳ họp thứ 9, ngày 19/5/2020, Quốc hội đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Việc thông qua Nghị quyết, phê duyệt Đề án còn tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021 -2030.

Điều đó càng khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với đồng bào DTTS. Đây cũng là niềm tự hào, là động lực to lớn đối với toàn thể đồng bào DTTS trong công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hòa cùng với phát triển chung của cả nước.

Để đồng bào DTTS vùng Tây Nguyên và Tây duyên hải miền Trung phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh trước hết, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS; giải quyết tốt vấn đề về đất đai, việc làm nhằm giúp đồng bào DTTS nâng cao thu nhập; phấn đấu đến năm 2025 giải quyết căn bản vấn đề đất đai; làm tốt công tác định canh, định cư và ổn định đời sống của đồng bào DTTS tại chỗ, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới và đồng bào lên xây dựng kinh tế mới, chú ý số đồng bào di cư không theo quy hoạch đang gặp khó khăn.

Đồng thời phát huy tinh thần tự lực của người dân; đẩy mạnh việc tổ chức liên kết sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động trong vùng DTTS; tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là vùng đồng bào DTTS, bảo đảm tất cả các xã, buôn làng có đường giao thông đi lại, có điện, hệ thống cấp nước, trường học, trạm xá, bưu điện và các cơ sở dịch vụ sản xuất thiết yếu.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tập trung phát triển văn hóa, giáo dục, ưu tiên vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa và địa bàn biên giới; có chính sách đặc thù để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào vùng DTTS; khống chế có hiệu quả các dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe đồng bào, bảo đảm đồng bào DTTS được khám, chữa bệnh miễn phí, chú ý sức khỏe sinh sản của một số cộng đồng dân tộc còn ít người, phòng chống suy dinh dưỡng để nâng cao thể lực, tầm vóc của các cháu, nâng dần chất lượng dân số trong thời kỳ mới.

Đồng thời phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; tập trung xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở… Đặc biệt cần lưu ý bảo tồn, phát huy bản sắc Tây Nguyên gắn với phát triển bền vững.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất