Nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

M.Loan

Chiều 16/11, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TƯ khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL).

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo sơ kết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, đã đạt được những kết quả tích cực, như: giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập góp phần tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tăng số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy, mặc dù đã có nhiều văn bản quy định, hướng dẫn, nhưng quá trình triển khai thực hiện chủ trương này vẫn còn nhiều vướng mắc, hạn chế như: việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa quyết liệt, có việc còn chung chung, chưa rõ thời gian thực hiện; việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với ĐVSNCL chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi; việc sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động các ĐVSNCL còn hạn chế.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết ghi nhận và đánh giá cao quá trình triển khai sơ kết Nghị quyết 19-NQ/TW của các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan trong thời gian qua đã rất nỗ lực, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt công tác sơ kết theo phạm vi lĩnh vực được phân công; chủ động tổ chức hội thảo, hội nghị sơ kết lĩnh vực do bộ, cơ quan phụ trách. Đặc biệt là các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học phục vụ công tác sơ kết “Đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Cho đến nay, 63/63 tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đã hoàn thành công tác sơ kết và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo, đã được Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo tổng hợp khá toàn diện, đầy đủ, với 3 tài liệu gửi xin ý kiến của các cơ quan và các thành viên Ban Chỉ đạo, gồm: Dự thảo Báo cáo tổng hợp, Tờ trình, Kết luận.

Ông Trần Tuấn Anh khẳng định, việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL là chủ trương lớn của Đảng, đã được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đạt được những kết quả quan trọng, tích cực. Tuy nhiên, tổng hợp đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW cũng cho thấy việc triển khai thực hiện vẫn đang tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Để làm rõ hơn, toàn diện, sâu sắc hơn tình hình và kết quả cũng như kiến nghị giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới để báo cáo Bộ Chính trị đảm bảo thực chất, chất lượng, sát với thực tiễn, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề chủ yếu như sau: Phân tích, đánh giá sâu thêm về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết gắn với nhiệm vụ được giao đối với từng cơ quan liên quan; tham gia ý kiến cho các dự thảo Báo cáo sơ kết, về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó tập trung ý kiến vào các nhận định, đánh giá, tồn tại hạn chế dự thảo báo cáo nêu, cho ý kiến về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên BCH TƯ, Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, công tác sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 19 cần đánh giá toàn diện, tổng thể trong bối cảnh quốc tế và trong nước 5 năm qua, từ đó xác định được những thuận lợi khó khăn khi triển khai thực hiện Nghị quyết, tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, từ đó chỉ ra các cơ hội và thách thức trong giai đoạn tiếp theo, để từ đó đề xuất giải pháp phù hợp.

Còn ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, khi thực hiện sơ kết thì phần quan điểm nên nghiên cứu sâu hơn về hướng phát triển ĐVSNCL khoa học, hiệu quả, quan tâm đến cơ chế chính sách về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, cơ chế tài chính để ĐVSNCL phát triển và đặc biệt nên ủng hộ đầu tư nếu hợp lý và cần thiết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đánh giá cao ý kiến phát biểu cụ thể, sâu sắc và toàn diện của các đại biểu. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Ngọc An yêu cầu Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo đảm bảo chất lượng cao nhất và đúng với kế hoạch đã đề ra.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ đón Tết Quý Mão 1963

Bác Hồ đón Tết Quý Mão 1963

Tối ngày 25/1/1963, Bác Hồ chúc mừng năm mới đến đồng bào cả nước nhân dịp Xuân Quý Mão, trong đó Người đã có 4 câu thơ: “Nước Việt Nam ta là một/ Dân tộc Việt Nam ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất