Nâng cao hiệu quả Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới

Duy Hưng

Đây là chủ đề, tinh thần chính của cuộc tọa đàm “Nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và vận động giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông của MTTQ Việt Nam”, do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 2/11 tại tỉnh Thái Bình, với sự tham dự của lãnh đạo, ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam 9 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Dự, phát biểu khai mạc cuộc Tọa đàm, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến tháng 8/2020 cả nước đã có 5.350 xã (chiếm 60,23% tổng số xã), 152 đơn vị cấp huyện, 2 đơn vị cấp tỉnh Đồng Nai, Nam Định đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; 9 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Tọa đàm.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Tọa đàm.

Đóng góp vào thành tựu to lớn, ý nghĩa trên, trong 10 năm qua, hệ thống Mặt trận cả nước đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giúp nhân dân cả nước hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, phương châm, cơ chế xây dựng nông thôn mới; giám sát quá trình thực hiện, tham vấn, phản biện các chủ trương, chính sách xây dựng NTM của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của các địa phương; trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp trí tuệ, công sức, tiền bạc, đất đai, sức lực tham gia xây dựng NTM.

Kết quả, qua 10 năm xây dựng NTM, diện mạo nông thôn từ đồng bằng đến miền núi, ven biển, hải đảo trên cả nước đã có những thay đổi có tính cách mạng, toàn diện về cơ sở hạ tầng, phương thức làm ăn, trên hết là đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân trí, dân chủ của người dân nông thôn trên cả nước được cải thiện, nâng cao rõ rệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, quá trình xây dựng NTM cũng còn tồn tại những hạn chế, bất cập, kết quả một số mặt chưa được như mong muốn. Trong đó, kết quả chưa đồng đều giữa các vùng miền; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ở một số vùng miền, địa phương vẫn còn khó khăn, chậm được cải thiện; ô nhiễm môi trường ở nhiều vùng nông thôn chưa được ngăn chặn; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội ở nhiều địa phương, vùng miền chưa được ngăn chặn hiệu quả...

Điều này đòi hỏi hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương, các tầng lớp nhân dân, trong đó có hệ thống Mặt trận cả nước chung tay, phát huy những kết quả, thành tựu, khắc phục những tồn tại, hạn chế, hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Quang cảnh Tọa đàm.
Quang cảnh Tọa đàm.

Tại cuộc Tọa đàm, câu hỏi làm thế nào để “Nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng NTM và vận động giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông của MTTQ Việt Nam” nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của đại biểu Mặt trận 9 tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Trong đó, các đại biểu thống nhất nhìn nhận, để góp phần phát huy những kết quả, thành tựu, khắc phục những tồn tại, hạn chế, hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, hệ thống cả nước cần tiếp tục chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, từ đó mỗi người, mỗi nhà chủ động, tích tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể thiết thực.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Chú trọng, thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội về xây dựng NTM. Trong đó, tập trung giám sát các chính sách, pháp luật về của Nhà nước về xây dựng NTM; giám sát việc sử dụng các nguồn lực xây dựng NTM; tham gia phản biện dự thảo các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về NTM liên quan trực tiếp tới người dân. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất.

Trước những diễn biến phức tạp, hậu quả ngày càng nghiêm trọng của tình hình tai nạn giao thông (TNGT), ngoài chia sẻ kết quả, kinh nghiệm, mô hình của Mặt trận địa phương, các đại biểu tham dự Tọa đàm có chung nhìn nhận để góp phần đảm bảo TTATGT, giảm thiểu, ngăn chặn TNGT, hệ thống Mặt trận cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo TTATGT; tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về TTATGT; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về đảm bảo TTATGT...

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ

Sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ

“Mặt trận các cấp cần chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm và thể hiện quyết tâm của mình để đạt kết quả cao nhất trong triển khai nhiệm vụ”, Ủy viên Bộ Chính trị, ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất