Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hương Diệp

Chiều 5/11, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội - UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức họp góp ý vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội chủ trì cuộc họp.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Quang cảnh buổi họp góp ý vào dự thảo Nghị định.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP quy định rõ các hành vi quỹ không được làm gồm: Xâm phạm uy tín của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, khối đại đoàn kết dân tộc. Quy định rõ các hành vi quỹ không được vi phạm như tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và quỹ hoạt động.

Về điều kiện, thủ tục thành lập, dự thảo quy định rõ hơn về trường hợp cá nhân vi phạm pháp luật hình sự không được tham gia sáng lập viên, các quy định khác vẫn giữ nguyên.

Điểm mới của dự thảo Nghị định là đã xây dựng điều 21 để tạo điều kiện cho quỹ xã hội, quỹ từ thiện mở rộng phạm vi hoạt động theo nguyện vọng của quỹ, mặt khác kiện toàn lại tổ chức của quỹ, được cơ quan có thẩm quyền thành lập nhưng chưa kiện toàn theo quy định hiện nay về quỹ thì nay phải kiện toàn lại. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất tăng mức chi hoạt động quản lý quỹ từ 5% lên không vượt quá 10% tổng thu hàng năm của quỹ.

Tại cuộc họp, đại biểu tham dự đã đưa ra ý kiến nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, từ đó đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật hiện hành.

Theo ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật, đây là văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của nhân dân do Hiến pháp quy định, chính vì vậy việc sửa đổi phải đáp ứng theo đúng tinh thần đổi mới. Từ thực tế còn nhiều thủ tục hành chính không cần thiết về điều kiện hồ sơ, trình tự mở rộng phạm vi hoạt động và kiện toàn chuyển đổi của quỹ, ông Thường đề nghị nên xây dựng và ban hành Luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện thay vì ban hành dự thảo Nghị định như hiện hành.

Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa cho rằng, việc sửa đổi của nghị định phải góp phần thực sự vào phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo… Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30 phải đảm bảo cho người thực hiện dễ hiểu, cũng như mang tính xã hội nhiều hơn để tăng cường sự phối hợp giữa nhà nước và nhân dân trong tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

“Cần nêu rõ vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong việc giám sát việc thành lập các quỹ, từ đó giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước”, ông Nguyễn Túc đề nghị.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, Ban soạn thảo cho biết sẽ tiếp tục tập hợp ý kiến và chỉnh sửa để Nghị định khi áp dụng vào thực tiễn sẽ tránh được những điểm bất cập và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Không nên đánh thuế xăng dầu như hàng xa xỉ

Không nên đánh thuế xăng dầu như hàng xa xỉ

“Xăng dầu không phải là mặt hàng xa xỉ như thời kỳ bao cấp nữa, mà xem đây là mặt hàng thiết yếu, để điều chỉnh đánh thuế, phí cho phù hợp”, ông Đặng Văn Khoa, Ủy ...

Xem nhiều nhất