Nâng cao vai trò giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Chiều ngày 1/11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã chủ trì Hội thảo chuyên đề “MTTQ Việt Nam giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - Thực trạng và giải pháp”.

Khắc phục tư duy giám sát là “soi mói”

Tại Hội thảo, đại biểu tham dự đã cùng tập trung thảo luận để đánh giá thực trạng giám sát trong giai đoạn hiện nay từ đó khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam nói chung và những đóng góp của Mặt trận vào việc giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Nêu quan điểm, ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận định, việc Mặt trận tham gia giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên cần bám sát các quy định của Đảng nhất là Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Quy định 124 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật phát biểu tại Hội thảo
Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật phát biểu tại Hội thảo

Thực tế hiện nay, những quy định về giám sát và góp ý tổ chức cơ sơ đảng rất nhiều, rất rộng, còn có những quy định chưa thống nhất. Bởi vậy, ông Thường đề xuất cần có cơ chế, chính sách để hướng dẫn việc triển khai thực hiện việc MTTQ và các đoàn thể chính trị giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo đồng bộ, thông suốt xuống đến địa bàn dân cư.

Cùng với xây dựng cơ chế chính sách ông Thường cũng cho rằng phải xác định rõ phạm vi giám sát của Mặt trận, trong đó việc giám sát cần tập trung vào tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ở cơ sở, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp.

GS.TS Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ pháp luật phát biểu tham luận tại Hội thảo.
GS.TS Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ pháp luật phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Đồng quan điểm, GS.TS Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Dân chủ pháp luật - UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng cho rằng cần phải làm rõ căn cứ, vai trò chủ thể của Mặt trận khi thực hiện vai trò giám sát. Đặc biệt, cần tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên. Chỉ khi phát huy vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy, dân chủ trong Đảng, trong xã hội được thực hành thực chất thì việc huy động tính tích cực của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội mới hiệu quả, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

GS.TS Lê Hồng Hạnh cũng đề xuất cần làm rõ đối tượng giám sát của Mặt trận trong đó cần quy định cụ thể ở từng cấp đối với việc giám sát đảng viên, nội dung giám sát bao gồm những gì. Hay như vai trò chủ thể giám sát của Mặt trận như thế nào cũng phải được phân định rõ.

TS Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực I phát biểu tại Hội thảo.
TS Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực I phát biểu tại Hội thảo.

Ở một góc nhìn khác TS Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực I cho rằng, cần phải làm rõ hơn lý luận về cơ chế cầm quyền của Đảng và năng lực làm quyền của Đảng; làm rõ mối quan hệ giữa tổ chức đảng, tổ chức cơ sở Đảng; cơ chế giám sát và thụ hưởng của nhân dân trong phương châm công tác dân vận của Đại hội XIII.

"Cần đổi mới nhận thức của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng và đảng viên và khắc phục tư duy giám sát là “soi mói”, phân biệt rõ giữa phản biện và góp ý. Nếu nâng cao nhận thức này sẽ làm rõ được đây là hình thức phát huy dân chủ cần phải có trong giai đoạn hiện nay, đây chính là kênh trao đổi thông tin thiết thực đối với các thiết chế quyền lực hiện nay”, TS Nguyễn Thị Thanh Bình nói.

Hoàn thiện các quy định để phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, thông qua báo cáo chuyên đề, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên.

Theo đó, sẽ kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Ban xây dựng Đảng phối hợp với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu hoàn thiện các quy định cụ thể để phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhất là các nội dung về giám sát cán bộ, đảng viên tập trung việc thực hiện qui định trách nhiệm nêu gương, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và giữ gìn mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu kết luận Hội thảo.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu kết luận Hội thảo.

Cùng với đó, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng ở Trung ương hướng dẫn các tỉnh, thành ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các văn bản, chủ trương của Đảng về giám sát tổ chức đảng, đảng viên như Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư; Quy định 124 ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).... qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò tham gia giám sát, góp ý xây dựng cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

"Qua báo cáo chuyên đề Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa những quy định của Đảng về giám sát, góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng những quy định pháp luật, sớm ban hành làm căn cứ tổ chức thực hiện", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng cho biết, qua báo cáo chuyên đề này, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc thống nhất từ Trung ương đến địa phương; củng cố, kiện toàn cơ quan tham mưu chuyên sâu nhiệm vụ giám sát của Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương và cấp tỉnh bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời chỉ đạo Đảng đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sớm ban hành hướng dẫn công đoàn các cấp, các cơ sở công đoàn tổ chức giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc theo Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đi đầu chống dịch

Đi đầu chống dịch

Số ca mắc Covid-19 vẫn tăng, nhưng áp lực dành cho những cán bộ Mặt trận cơ sở lại từng bước giảm đi.
Đoàn kết cùng đón Xuân mới đầm ấm

Đoàn kết cùng đón Xuân mới đầm ấm

Chúc Tết tại tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong người dân sớm vượt qua khó khăn; đoàn kết trong phòng, chống dịch.

Xem nhiều nhất