Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam

Anh Vũ

Ngày 29/6, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đáp ứng nhiệm vụ công tác Mặt trận, của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những bước phát triển mới, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức, kiểm tra giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa Đảng đoàn, Ban Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị, các đoàn thể trong cơ quan với Đảng ủy, Ban Thường vụ, chi ủy các chi bộ của Đảng bộ; tham mưu quán triệt, sơ kết, tổng kết nhiều văn bản của Đảng liên quan đến công tác Mặt trận; cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

“Những kết quả đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo bên cạnh những thành tích đạt được, Đảng bộ còn những hạn chế, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ nguyên nhân hạn chế, bài học rút ra và biện pháp khắc phục đối với từng đồng chí, từng chi bộ và Đảng bộ.

Để góp thêm vào mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; tính tiền phong, gương mẫu, sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc của người cán bộ Mặt trận, xứng tầm là cơ quan tham mưu cấp Trung ương.

“Trước mắt, nhiệm vụ rất quan trọng đối với MTTQ là cùng Đảng, Nhà nước, vận động toàn dân tích cực thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch Covid-19; tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc phải linh hoạt trong quán triệt, phổ biến, tuyên truyền cho đảng viên, quần chúng hiểu biết nhiều hơn về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, về truyền thống vẻ vang, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; Chú trọng việc bồi dưỡng, đào tạo, quản lý, xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả việc thực hiện chuyên môn là yêu cầu đầu tiên, yêu cầu cơ bản, là thước đo đánh giá khách quan nhất, chính xác nhất đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Đặc biệt phải tăng cường mối đoàn kết, gắn bó, hòa đồng, chân thành; khiêm tốn, đúng mực trong các mối quan hệ; đồng thời sẵn sàng giúp đỡ đồng chí mình sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; nắm bắt tâm tư, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm những quy định của tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và của cơ quan.

Một trong những nội dung rất quan trọng của đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khách quan, công tâm, có trình độ, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ đại hội đã đề ra.

Bên cạnh đó Đại hội, cần dành thời gian thảo luận thích đáng, thảo luận kỹ, tham gia sâu sắc, trách nhiệm đối với dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

“Với quyết tâm chính trị của đại biểu dự đại hội, trách nhiệm, quyết tâm cao của Ban Chấp hành khóa mới, tin tưởng, Đảng bộ sẽ đạt được nhiều kết quả, thành tích cao hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ

Sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ

“Mặt trận các cấp cần chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm và thể hiện quyết tâm của mình để đạt kết quả cao nhất trong triển khai nhiệm vụ”, Ủy viên Bộ Chính trị, ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất