Nêu cao vai trò giám sát của nhân dân đối với đảng viên nơi cư trú

Nguyễn Phượng

Qua thực hiện, công tác giám sát của MTTQ đã trở thành nề nếp, nội dung, hình thức giám sát đa dạng trên nhiều lĩnh vực, tập trung vào việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của đông đảo nhân dân.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.

Ngày 27/10, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát thực tiễn phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các thành viên và nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong giám sát tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, giám sát đội ngũ đảng viên tại địa phương, nhất là giám sát đảng viên nơi cư trú là chủ trương đúng đắn, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Qua giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận, cấp ủy cũng thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên nơi cư trú, từ đó có cơ sở nhận xét sát thực, khách quan.

Qua giám sát, MTTQ các cấp thành phố Hà Nội đã kiến nghị, đề nghị cấp ủy các cấp xem xét xử lý kỷ luật đối với 3.318 đảng viên, góp phần giữ vững uy tín của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua hoạt động giám sát và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các cấp ủy Đảng ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Qua thực hiện, công tác giám sát của MTTQ đã trở thành nề nếp, nội dung, hình thức giám sát đa dạng trên nhiều lĩnh vực, tập trung vào việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của đông đảo nhân dân.

“Để thực hiện các hoạt động giám sát, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thành lập 825 đoàn giám sát cấp quận, huyện, thị xã, 8.551 đoàn giám sát cấp xã, phường, thị trấn; tổ chức giám sát thông qua nghiên cứu văn bản là 17.769 lượt. Theo đó, Ban TTND đã tổ chức được 62.131 cuộc giám sát. Ban GSĐTCCĐ đã tổ chức được 34.730 cuộc giám sát đối với các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn. Thông qua đó, kiến nghị, thu hồi 260.922 m2 đất và trên 15 tỷ đồng”, Phó Chủ tịch Đàm Văn Huân chia sẻ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ cơ sở thực tiễn, trách nhiệm và quyền hạn của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân; vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trong đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Ngô Sách Thực cho biết, các đại biểu đã chỉ rõ những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm thiết thực tại địa phương, của cơ sở để từ đó đề xuất các giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các thành viên của Mặt trận và nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc khảo sát đối với các địa phương thể hiện trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đây cũng là dịp để Mặt trận rà soát lại việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp đổi mới tổ chức, bộ máy, cán bộ, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

"Sau hội nghị, đoàn công tác sẽ tập hợp đầy đủ các ý kiến, đồng thời chắt lọc các nội dung để báo cáo lên Trung ương”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chia sẻ.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Chợ tiền tỷ... bỏ hoang

Chợ tiền tỷ... bỏ hoang

Không những gây lãng phí ngân sách, đất đai, những khu chợ được đầu tư tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm khiến người dân bất bình.

Xem nhiều nhất