Ngăn chặn hành vi vi phạm trong chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

Lê Bảo

Theo BHXH Việt Nam, để tăng hiệu quả từ công tác thanh tra trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cần xác định vai trò của cơ quan BHXH các cấp trong quy trình tố tụng các hành vi phạm tội về BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các quy chế phối hợp, đặc biệt là sự phối hợp chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm.

Ngăn chặn hành vi vi phạm trong chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp

Đảm bảo quyền lợi cho NLĐ là một trong những nhiệm vụ, mục tiêu chính mà BHXH Việt Nam luôn hướng đến.

Theo thống kê của Vụ Thanh tra- Kiểm tra (BHXH Việt Nam), tính đến ngày 15/12/2018, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 22.364 đơn vị, trong đó thanh tra chuyên ngành đóng tại 8.007 đơn vị; kiểm tra tại 9.240 đơn vị.

Theo đó đã phát hiện 44.460 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng (bao gồm cả lãi) là 125.331,2 triệu đồng; 47.393 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng (bao gồm cả lãi) là 53.318,6 triệu đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra nợ (bao gồm cả lãi) trước khi có Quyết định là 3.542.500,5 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là 1.907.103,6 triệu đồng (tỷ lệ thu hồi nợ đạt 53,83%). Đã ban hành 970 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tổng số tiền xử phạt là 34.362,8 triệu đồng  trong đó đã thu 8.018,6 triệu đồng.

Đối với công tác kiểm tra công tác chi chế độ BHXH trong năm 2018 Vụ Thanh tra – Kiểm tra đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 11.505,9 triệu đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 7.212,7 triệu đồng số tiền hưởng BHTN không đúng quy định; yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 158.953 triệu đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không đúng quy định.

Mặc dù đạt được kết quả trên, tuy nhiên theo đại diện Vụ Thanh tra - Kiểm tra, chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT chưa đủ sức răn đe, trong tổ chức thực hiện thì chưa nghiêm, chưa kiên quyết dẫn đến một số đơn vị sử dụng lao động còn coi thường pháp luật, vẫn cố tình nợ đọng kéo dài hoặc trục lợi chính sách BHXH, BHYT. Thậm chí có đối tượng được thanh tra kiểm tra còn cản trở, thiếu hợp tác. Chính vì vậy kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra so với số vụ vi phạm về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp vẫn còn khá khiêm tốn. 

Theo BHXH Việt Nam, sở dĩ có thực trạng trên là do, dù các quy định của pháp luật về xử phạt VPHC đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT còn chưa đầy đủ, dẫn đến một số hành vi vi phạm chưa có quy định để xử lý. Thẩm quyền của tổ chức BHXH về một số hành vi sai phạm chưa được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật như: Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC khi đối tượng vi phạm không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt,... nên còn khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Hoạt động thanh tra chỉ thực hiện hiệu quả trên cơ sở những quy định pháp luật đầy đủ, đồng bộ. Do đó cần bổ sung các quy định về xử phạt VPHC đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT để phù hợp với thực tế, tránh tình trạng bỏ lọt các vi phạm do không có quy định xử lý. Đồng thời ban hành Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhằm hướng dẫn cụ thể, chi tiết các quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015.    

Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Bộ Tư pháp cho biết, năm 2019, Bộ đặt trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp.  Cụ thể, trong Quý III-2019 cơ quan này sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH, Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam, Tổng LĐLĐVN, VCCI... tiếp nhận, thu thập thông tin từ dư luận, các phương tiện thông tin đại chúng; kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân… để làm cơ sở điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Đến quý IV, kiểm tra tình hình chung về việc thi hành chính sách pháp luật cho người lao động tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Khánh Hòa và kiểm tra đột xuất một số địa phương khác. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này cho người lao động.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất