Ngành công thương phát huy vai trò đầu tầu, động lực tăng trưởng của nền kinh tế

M.Loan

Sáng ngày 24/3, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Bộ Công Thương.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng các Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo tại hội nghị
Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo tại hội nghị

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; xung đột địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, bởi nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu, rộng với kinh tế thế giới, đặc biệt là việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ngành công thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và thành quả to lớn mà ngành công thương đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI; tiếp tục phát huy vai trò, vị trí là ngành chủ chốt, động lực của nền kinh tế, đi đầu trong công tác hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Bộ Công Thương đã đạt được một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI như: Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thực hiện nghiêm túc, bài bản, có chất lượng tốt. Ngành công thương đã phát huy vai trò, vị trí đầu tàu, là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đi đầu trong công tác hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện hại hóa đất nước, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại.

Đồng tình với các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Báo cáo của Bộ Công Thương và ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, có trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị, ông Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Ngành công thương cần có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng cường liên kết, chuyển giao, chuyển đổi công nghệ giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Trung ương và Bộ Chính trị trong tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, nhất quán, xuyên suốt chiến lược hội nhập quốc tế, trong đó lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm nền tảng, gắn kết chặt chẽ với lợi ích quốc gia để đảm bảo an ninh quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

'Nóng' với nhà chung cư

'Nóng' với nhà chung cư

Ngày 5/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Nhiều ĐBQH cho rằng, một trong những vướng mắc lớn hiện nay cần phải khắc phục khi sửa đổi Luật Nhà ...

Xem nhiều nhất