Ngành VHTTDL với cuộc cách mạng 4.0

Hoàng Minh

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN) đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tại Hội thảo, ông Bùi Hoài Sơn- Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã nêu lên những cơ hội chung của ngành VHTTDL và Gia đình trong CMCN 4.0.

Ông Sơn cho rằng, thách thức của ngành hiện nay là yếu kém về cơ sở hạ tầng, công nghệ.

Giải pháp đặt ra là tuyên truyền nâng cao nhận thức, cập nhật phổ biến kiến thức về công nghệ 4.0 đối với đội ngũ nhân viên, cán bộ lãnh đạo ngành.

Có chính sách đào tạo tài năng sáng tạo, hỗ trợ sáng tạo cá nhân, tạo cơ chế kiểm duyệt từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên cho rằng: “Một trong những vấn đề yếu nhất của Bộ là nguồn lực để ứng dụng CNTT. Vì vậy, phải tập huấn, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong bối cảnh đầu tư cho công tác đạo tạo nhân lực còn nhiều khó khăn, đầu tư cho CNTT còn nhỏ giọt thì việc nâng cao nhận thức về cách mạng 4.0 là vô cùng quan trọng”.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tập hợp ý kiến, phân tích vấn đề cần xây dựng chính sách trình BCĐ Trung ương xây dựng Đề án Chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đối với những vấn đề có thể làm ngay, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động thực hiện trong nhiệm vụ, chức năng được giao.

Thứ trưởng cũng đề nghị chủ động, ứng dụng CNTT trong thực hiện cổng thông tin điện tử, trang web, một cửa, dịch vụ công, những việc này góp phần giúp Bộ chủ động trước cuộc cách mạng 4.0.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh cần có chính sách, có chế độ đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực của ngành.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất