Ngày 14/3: Người ứng cử phải hoàn thành nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, hồ sơ của người ứng cử phải nộp chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử 23/5/2021 (tức là vào ngày 14/3/2021).

Ngày 14/3: Người ứng cử phải hoàn thành nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/2, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hướng dẫn Quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao; đại diện lãnh đạo và bộ phận chuyên môn tham mưu về công tác nhân sự của 9 cơ quan khối Trung ương gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước và 25 tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương được phân bổ giới thiệu đại biểu Quốc hội.

Không đạt trên 50% tín nhiệm sẽ bị loại

Hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH của các cơ quan Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử ĐHBQ khóa XV được thực hiện theo 3 bước.

Bước một là tiến hành họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử ĐBQH. Tại bước này, những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử ĐBQH để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Bước thứ hai là tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH. Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến đối với người ứng cử ĐBQH được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc nơi làm việc. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thông tin thêm, với những nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2/3 tổng số cử tri được triệu tập.

Đối với nơi có 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo ít nhất là 70 cử tri tham dự Hội nghị. Người ứng cử ĐBQH được mời tham dự Hội nghị.

“Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH không đạt tín nhiệm trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người khác”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng lưu ý.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Bước thứ ba của quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là tiến hành Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH.

Căn cứ vào kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ĐBQH làm hồ sơ ứng cử theo quy định của điều 35 của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

“Chậm nhất 17h ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết và lưu ý thêm “Người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử Quốc gia tại địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chậm nhất là ngày 14/3 để đưa vào danh sách hiệp thương”.

Các cơ quan Trung ương giới thiệu 207 người ứng cử ĐBQH

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã thảo luận về những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Hội nghị giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV nhằm làm rõ các bước trong quy trình đã đề ra.

Từ những ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố, ngày 22/2/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trong đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử là 207 người; các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu là 293 người.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, các cơ quan Đảng được giới thiệu 10 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước 3 đại biểu; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (là những Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) là 133 đại biểu; Chính phủ, Cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) là 15 đại biểu; Lực lượng vũ trang: Quân đội là 12 đại biểu, Bộ Công an là 2 đại biểu; TAND tối cao 1 đại biểu; Viện KSND tối cao 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước 1 đại biểu; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 29 đại biểu.

“Với số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được phân bổ tới các cơ quan Trung ương, Hội nghị nhằm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương các bước tiến hành giới thiệu người của cơ quan, đơn vị mình tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục giới thiệu quy định tại Hướng dẫn số 53 ngày 24/2/2021”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt các quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương trong quá trình tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng yêu cầu việc giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội và các quy định có liên quan về tiêu chuẩn, độ tuổi, sức khỏe…

“Các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu theo hướng dẫn và nộp hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội và biên bản các Hội nghị theo đúng quy định về thời gian”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị.

Theo quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND, hồ sơ của người ứng cử phải nộp chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử 23/5/2021 (tức là vào ngày 14/3/2021).

Từ hồ sơ tiếp nhận, ngày 18/3/2021, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa các phong trào thi đua ở Lạng Sơn

Lan tỏa các phong trào thi đua ở Lạng Sơn

Thời gian qua, MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường tập trung động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất