Ngày 9/6, Quảng Trị sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Đình Thiệu

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có thông báo nội dung Kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường) dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 9/6. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Trị xem xét và quyết định thông qua việc miễn nhiệm và bầu một số chức danh do HĐND bầu; trong đó sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 5/6, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến của Ban Bí thư tại Văn bản số 12263-CV/VPTW ngày 3/6/2020, xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2731 ngày 1/6/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị khẩn trương thực hiện các quy trình kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định và ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 12263-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Nội vụ cũng nhiều lần gửi văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Trị sớm kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Được biết, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nghỉ hưu theo chế độ từ đầu tháng 2 năm nay. Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã nghỉ hưu từ ngày 1/3, nhưng vẫn chưa được miễn nhiệm. Hơn 3 tháng qua, tỉnh Quảng Trị chưa có Chủ tịch UBND tỉnh, ảnh hưởng đến công tác điều hành, quyết định một số công việc của địa phương.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất