Nghệ An: Hoàn thành đại hội Mặt trận các cấp trước tháng 7/2024

Điền Bắc

Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam; phải phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp và Nhân dân. Thời gian hoàn thành đại hội các cấp trước tháng 7/2024. Đó là một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác triển khai tổ chức đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Nghệ An: Hoàn thành đại hội Mặt trận các cấp trước tháng 7/2024
Hội nghị triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Điền Bắc.

Sáng ngày 19/9, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Võ Thị Minh Sinh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị, tham gia hội nghị còn có 21 huyện thành thị theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, mục đích của đại hội được xác định là sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Điền Bắc
Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Điền Bắc

Đồng thời, cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến tỉnh đề ra các giải pháp thiết thực nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Với mục đích đó, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An yêu cầu thông qua tổ chức Đại hội, đánh giá đúng tình hình các tầng lớp Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua;

Thông qua đại hội, nhằm biểu dương những nhân tố mới, những cách làm hay; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới; tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam của nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo tính tiêu biểu, thực sự là nòng cốt xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị cũng tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 21 điểm cầu thuọc 21 huyện thành thị. Ảnh Điền Bắc.
Hội nghị cũng tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 21 điểm cầu thuọc 21 huyện thành thị. Ảnh Điền Bắc.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam; phải phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp và Nhân dân.

Để đạt được các yêu cầu đó, đại hội phải triển khai được 5 nhiệm vụ như thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 của MTTQ Việt Nam cấp mình; Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo, Chương trình hành động của MTTQ cấp trên trực tiếp và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam (nếu có); Hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam của cấp mình, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Hiệp thương dân chủ cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam của cấp mình, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã trình bày các văn bản hướng dẫn về nhân sự, công tác tổ chức, nội dung...về đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh Điền Bắc.
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã trình bày các văn bản hướng dẫn về nhân sự, công tác tổ chức, nội dung...về đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh Điền Bắc.

Được biết, thời gian tổ chức Đại hội Cấp xã tập trung chỉ đạo hoàn thành trong tháng 3/2024; Cấp huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành trong tháng 5/2024; Cấp tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành trong tháng 7/2024.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Võ Thị Minh Sinh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, đại hội là cơ sở để quyết tâm chuyển trạng thái hoạt động từ “Hành chính” sang “Hành động”. Trên cơ sở lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động; Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong lòng dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí hành động, với phương châm: "Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân”.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh "Đại hội là cơ sở để quyết tâm chuyển trạng thái hoạt động từ “Hành chính” sang “Hành động”. Trên cơ sở lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động; Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong lòng dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí hành động, với phương châm: "Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân”.
Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh "Đại hội là cơ sở để quyết tâm chuyển trạng thái hoạt động từ “Hành chính” sang “Hành động”. Trên cơ sở lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động; Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong lòng dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí hành động, với phương châm: "Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân”.

Trong khi đó, trình bày tại Hội nghị, ông Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An, đề nghị các địa phương bám vào các quy định như điều lệ MT, các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai…Riêng chức danh chủ tịch các cấp, ưu tiên giới thiệu người đang giữ chức danh Ban thường vụ.

Cũng tại Hội nghị, Uỷ ban MTTQ các cấp cũng đã được nghe thêm những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hành động, các phong trào, công tác giám sát, phản biện...

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nữ chủ tịch hay… xin

Nữ chủ tịch hay… xin

Xin tiền xây nhà cho người nghèo, ủng hộ hoàn cảnh khó khăn, xin đảm nhận những công việc không được giao, thậm chí xin không nhận khen thưởng… Đó là “Chủ tịch hay ...

Xem nhiều nhất