Nghệ An: Tập trung khắc phục ảnh hưởng của Covid-19

Điền Bắc

Đó là khẳng định của lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam tại buổi giao ban trực tuyến 63 tỉnh, thành do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức sáng ngày 8/7. Tại điểm cầu Nghệ An, có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 huyện, thành, thị.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.
Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Trong 6 tháng đầu năm, cùng với cả nước Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tham gia phòng chống đại dịch Covid-19, kêu gọi vận động ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng của đại dịch, đồng thời giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của tỉnh Nghệ An đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức phát động và kêu gọi nhân dân toàn tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, sau 3 tháng phát động số tiền kêu gọi ủng hộ đạt hơn 75 tỷ đồng (tiền mặt gần 52 tỷ đồng, hàng hóa quy đổi 23,2 tỷ đồng).

Ngoài ra, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An còn phát động ủng hộ gạo, lương thực, thực phẩm với tổng số gạo đã tiếp nhận hơn 282 tấn. Trong đó, cấp tỉnh hơn 190 tấn, cấp huyện hơn 91 tấn.

Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi đồng bào các tôn giáo tích cực hưởng ứng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Điểm cầu Nghệ An tại Hội nghị trực tuyến Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành năm 2020.
Điểm cầu Nghệ An tại Hội nghị trực tuyến Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành năm 2020.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp vận động được hơn 33,2 tỷ đồng. Từ nguồn này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã xây mới được 334 căn nhà Đại Đoàn kết với số tiền hơn 10,5 tỷ đồng; sửa chữa 114 căn nhà cho người nghèo với số tiền 842 triệu đồng.

Riêng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam”, 6 tháng đầu năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại Nghệ An đã tổ chức hơn 1.100 cuộc tuyên truyền, vận động với hơn 147.000 người tham gia.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới Nghệ An sẽ chủ động tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Việc tăng cường đổi mới công tác dân vận và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, kinh tế từng bước phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Xem nhiều nhất