Nghỉ hưu tháng 8/2019, lương có bị ‘thiệt’ hơn các tháng trước?

Theo VGP

Ông Phan Văn Quảng (tỉnh Quảng Nam) hỏi: Trường hợp 2 người có cùng thời gian công tác, cùng mức lương nhưng 1 người nghỉ hưu từ tháng 5/2019, 1 người nghỉ hưu vào tháng 8/2019 thì người nghỉ hưu vào tháng 8/2019 mức lương có bị 'thiệt' hơn so với người nghỉ hưu vào tháng 5/2019 không?

BHXH tỉnh Quảng Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng: Trường hợp người lao động nghỉ hưu tháng 5/2019 thì được điều chỉnh tăng từ tháng 7/2019 là 7,19%; nghỉ hưu tháng 8/2019 thì tiền lương hưu đã tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng (tháng 6/2019 là 1.390.000 đồng tương đương tăng 7,19%).

Như vậy người nghỉ hưu tháng 5 và tháng 8/2019 cùng một mức lương hiện hưởng thì như nhau.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất