Nghị quyết 19-NQ/TW góp phần thu hút nhà đầu tư FDI phát triển kinh tế - xã hội

Hải Dương

Ngày 18/10, tại Hải Phòng, Thường trực BCĐ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19 - NQ/TW do Uỷ viên Bộ Chính Trị, Trưởng Ban Kinh tế TƯ, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW Trần Tuấn Anh chỉ đạo đã có buổi làm việc với Thành uỷ Hải Phòng về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế TƯ, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW Trần Tuấn Anh nêu rõ, thực tiễn trong thời gian thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại vừa qua cho thấy, Hải Phòng là một trong những địa phương đã triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, cách làm đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TƯ, Phó Trưởng ban Thường trực tổng kết Nghị quyết 19 – NQ/TW Trần Tuấn Anh làm việc với Hải Phòng.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TƯ, Phó Trưởng ban Thường trực tổng kết Nghị quyết 19 – NQ/TW Trần Tuấn Anh làm việc với Hải Phòng.

Những kết quả mà Hải Phòng đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế của Hải Phòng phát triển, nguồn lực về đất đai được phát huy để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển KT- XH; việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hơn; hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; ổn định, phát triển và minh bạch thị trường bất động sản; giảm khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất. Việc áp dụng các quy định của Luật Đất đai, đặc biệt là cải tiến các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, qua đó thu hút được nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển KT – XH của Hải Phòng.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Hải Phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc lập quy hoạch, thực hiện kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, bồi thường. Nguồn lực về đất đai chưa được khai thác triệt để, vẫn còn tình trạng có nơi, có lúc vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất lãng phí hoặc để hoang hóa đất ,..

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận, đánh giá sâu về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của Thành phố đối với một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực đất đai như thực hiện giao đất, cho thuê đất; thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tạo quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất; về giải phóng mặt bằng, xác định giá đất. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai; quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp Nhà nước khi cổ phần hoá và sau cổ phần hoá …

Tại buổi làm việc, các báo cáo, thảo luận của các đại biểu đã đóng góp, củng cố, bổ sung những nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19- NQ/TW và những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới trong thời gian tới. Các ý kiến đã đi thẳng vào những vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW trên địa bàn Hải Phòng, chỉ ra những tồn tại, bất cập cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị về những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả và thực sự là một nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Trần Lưu Quang nêu rõ, đây là cơ hội để Hải Phòng nêu các đề xuất, kiến nghị của mình. Đồng thời Hải Phòng lắng nghe chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về vấn đề quan trọng này.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc, triển khai nghiêm túc, quyết liệt của Thành ủy Hải Phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của TP. Những ý kiến đóng góp của Hải Phòng đối với Dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết được Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện, làm sâu sắc hơn nội dung tổng kết chung, đặc biệt là về các vấn đề như quy hoạch, sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vấn đề liên quan đến tài chính đất, giá đất, xử lý tài sản công liên quan đến đất đai …

Đồng thời, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW đề nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, tham gia đóng góp thêm ý kiến để giúp Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW hoàn thành nhiệm vụ.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất