Nghị quyết mới, mở đường cho Thừa Thiên- Huế phát triển mạnh mẽ

Mai Loan

Ngày 17/12, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TƯ về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên- Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thay thế cho Kết luận 48 ban hành cách đây 10 năm.

Một Nghị quyết mà, nói như ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế là: “Chúng tôi vui mừng Nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác định được mục tiêu xuyên suốt là Thừa Thiên -Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trên nền tảng phát huy giá thị cố đô di sản, bản sắc văn hóa Huế thành hai đặc thù mà Thừa Thiên-Huế hướng tới.”

Nghị quyết lần này có 4 quan điểm mới giúp đưa Thừa Thiên- Huế phát triển. Trong đó có việc: Xây dựng và phát triển Thừa Thiên- Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa không chỉ về kinh tế - xã hội mà cả về chính trị, quốc phòng và an ninh; không chỉ của riêng Thừa Thiên -Huế mà còn của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và của cả nước.

Xây dựng và phát triển Thừa Thiên- Huế phải trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng, nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú; vị trí cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông -Tây và con người Huế. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; đô thị hóa với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển; giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn, giữ gìn truyền thống và phát huy các giá trị di sản, trong đó bảo tồn là cốt lõi; giữa phát triển đô thị di sản và phát triển thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó phát triển thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho bảo tồn và phát triển đô thị di sản; giữa hỗ trợ của Trung ương và nỗ lực của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: “Để thực hiện được mục tiêu này, chúng ta phải xác định được những nét đặc thù riêng có của Thừa Thiên- Huế và phải kết hợp và xử lý một cách tốt nhất mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển, giữa bảo tồn và phát triển, giữa xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa cố đô Huế và những nét riêng có về con người Huế, để văn hóa vừa là nền tảng vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình phát triển của Thừa Thiên- Huế”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất