Nghỉ thai sản trong thời gian nghỉ hè có được nghỉ bù không?

PV (theo VGP)

Bà Nguyễn Phượng (TPHCM) là giáo viên mầm non, vào biên chế tháng 8/2015. Bà nghỉ thai sản từ tháng 6/2017. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn với nội dung, giáo viên phổ thông nghỉ sinh con trùng vào thời gian nghỉ hè được nghỉ bù. Bà Phượng hỏi, chế độ này có áp dụng với giáo viên mầm non không?

Bà Phượng cũng muốn biết, có văn bản nào quy định giáo viên làm việc trên 5 năm, mà sinh con trùng với thời gian nghỉ hè, mới được hưởng 2 tháng nghỉ bù hay không?

Luật sư Trần Văn Toàn (Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội) trả lời:

Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non quy định, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: Nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

- Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có).

- Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Theo Khoản 7, Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Khoản 1, Điều 114 Bộ luật Lao động quy định, người lao động chưa được bố trí thời gian nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số  141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, quy định: Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm thì các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc, thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép theo chế độ quy định; trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí cho cán bộ, công chức nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định, thì cơ quan, đơn vị quyết định việc chi trả tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức những ngày chưa nghỉ phép hằng năm…

Căn cứ các quy định trên, nếu giáo viên mầm non có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hàng năm (nghỉ hè) vào tháng 6, tháng 7 thì sẽ được cơ sở giáo dục (trường) bố trí tiếp thời gian nghỉ hàng năm đủ 8 tuần theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT.

Trường hợp đã vào năm học mới mà Hiệu trưởng không thể bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên đã nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì trường sẽ thanh toán tiền bồi dưỡng vì không bố trí được thời gian nghỉ phép theo quy định.

Vấn đề bà Phượng hỏi, hiện nay, không thấy có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định giáo viên mầm non nghỉ sinh con trùng với thời gian nghỉ hè, phải có thời gian làm việc trên 5 năm mới được nghỉ bù như bà Phượng nêu.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất