Người cán bộ khéo vận động

Hồng Tài - Trung Kiên

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, điều quan trọng nhất là huy động sức mạnh, nguồn lực trong nhân dân. Hiểu được vấn đề này, những năm qua, ông Lâm Thành Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là tấm gương tiêu biểu cho những nỗ lực, vận động nhân dân trên địa bàn cùng với các cấp, các ngành chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Lâm Thành Đức (bên trái) vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
Ông Lâm Thành Đức (bên trái) vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong vị trí công tác của mình, ông Đức luôn phát huy tinh thần đoàn kết từ trong nội bộ ra tận quần chúng nhân dân, tham mưu cho Đảng ủy tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng sự đoàn kết, gắn bó đạt nhiều kết quả nổi bật.

Với đức tính cần mẫn, kiên trì ông Đức cùng với Ủy ban MTTQ thị trấn luôn tích cực vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Đồng thời tăng cường giám sát và tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân góp phần nâng chất lượng bình xét, công nhận các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cụ thể, trong 5 năm qua, MTTQ thị trấn Cù Lao Dung đã thực hiện xây dựng được 25 cụm pano, phát hành 7.000 tờ bướm, 95 đầu sách pháp luật, 456 tờ báo Đại Đoàn kết, 456 tờ báo Sóc Trăng để phục vụ công tác tuyên truyền; MTTQ thị trấn đã phối hợp tổ chức được 685 cuộc tuyên truyền, có 13.147 lượt người dự. Trong đó tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm cho người dân hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của từng hộ gia đình trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Những nội dung nào do nhân dân thực hiện mà không phải tốn kém chi phí, như làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa kiểng tạo vẻ mỹ quan trước nhà được địa phương tận dụng tối đa.

Phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới, xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa. Trong nhiệm kỳ, đã vận động thành lập mới 11 hợp tác xã, vận động nhân dân hiến 2.795 m2 đất, đóng góp trên 1 tỷ đồng và trên 509 ngày công lao động phục vụ cho xây dựng NTM.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động trên 5,8 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó vận động Quỹ Vì người nghèo được trên 4 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa 100 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ khám chữa bệnh, tặng quà cho hộ nghèo, học bổng cho học sinh nghèo, trợ giúp sản xuất, thăm hỏi tặng quà cho người nghèo với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

MTTQ thị trấn còn hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ấp tiến hành vận động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa theo 3 tiêu chí, qua phát động có trên 97% hộ đăng ký, cuối năm bình xét có trên 93% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; cả 3 khu dân cư đều giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hàng năm phát động hộ đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,05%; có 3/3 khu dân cư đăng ký danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả bình xét công nhận và tái công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90% và Khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, đạt 100%.

Chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm mà ông tích lũy được trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, ông Đức cho biết: “Trong tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh thì vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội là vô cùng quan trọng. Nhất là khi triển khai thực hiện và nâng chất xây dựng đô thị văn minh, qua đó thể hiện rõ tinh thần chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đảm bảo theo đúng tiến độ, lộ trình công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu nâng cao ở địa phương, góp phần hoàn thành các kế hoạch đã đề ra”.

Bên cạnh đó, ông Đức còn chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều cách làm thiết thực như: Giúp đỡ về ngày công, giống cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ về vốn, về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, kinh nghiệm làm ăn, giới thiệu việc làm... đã góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

Đánh giá về những đóng góp của ông Đức cho công tác Mặt trận và xây dựng NTM trên địa bàn, ông Lâm Dũng Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 đã bước sang một giai đoạn mới, với yêu cầu nâng cao chất lượng tiêu chí, nhằm đảm bảo tính bền vững của kết quả xây dựng NTM và hướng đến xây dựng các xã, huyện NTM kiểu mẫu. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, rất cần nhiều tấm gương cán bộ Mặt trận tận tâm như đồng chí Lâm Thành Đức để kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chú trọng phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong giám sát để Chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả cao, thực sự đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Với những đóng góp không mệt mỏi nhiều năm qua, ông Lâm Thành Đức vinh dự nhận được Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2021.

Đồng thời, ông là một trong ba tấm gương điển hình tiên tiến vinh dự được UBTƯ MTTQ Việt Nam xét chọn tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Dịp này Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng đã đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Lâm Thành Đức.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nuôi chim bồ câu Pháp

Nuôi chim bồ câu Pháp

Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp thương phẩm cho thu nhập cao đang là một trong những hướng đi được nông dân ở nhiều địa phương trên cả nước chọn lựa.

Xem nhiều nhất