Người dân tin vào chính sách giảm nghèo

 Ngân Hà

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo của huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả. Trong đó, vai trò của Mặt trận trong công tác vận động nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Người dân tin vào chính sách giảm nghèo

Ảnh minh họa.

Ba Vì là huyện phía Tây Bắc của TP Hà Nội, do địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, vì vậy, việc triển khai thực hiện các cuộc vận động nói chung và công tác vận động nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.

“Xác định vai trò của Mặt trận trong việc tuyên truyền, động viên nhân dân quyết tâm giảm nghèo, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo cấp ủy, UBND và MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện”, bà Phan Thị Hoa - Phó chủ tịch MTTQ huyện Ba Vì nhấn mạnh. 

Theo đó, hàng năm MTTQ huyện đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, chủ động triển khai lồng ghép 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện. 

“Chúng tôi hướng dẫn chỉ đạo MTTQ các xã thị trấn, Ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng gia sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”, bà Hoa nhấn mạnh. 

Việc phối hợp thực hiện lồng ghép nội dung của cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ từ huyện đến cơ sở và các đoàn thể chính trị- xã hội đã tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Vì vậy cuộc vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực. 

Kết quả, từ năm 2011- 2015, toàn huyện vận động được 7,8 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 1223 nhà ở cho hộ nghèo với tổng giá trị tiền hỗ trợ trên 10 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” TP hỗ trợ được trên 1,7 tỷ đồng, quỹ cấp huyện và xã là 6,2 tỷ đồng và kinh phí của gia đình anh em, dòng họ là 2,3 tỷ đồng...

Cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đã góp phần cùng Đảng, chính quyền giải quyết có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, động viên khích lệ nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,72% năm 2011 xuống còn 4,5% năm 2015.

“Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người nghèo trên địa bàn huyện đều được công khai minh bạch, có sự tham gia của các ngành, đoàn thể địa phương nên tạo được niềm tin trong nhân dân. Hầu hết các hộ nghèo đã có ý thức tự lực, vươn lên thoát nghèo”, bà Phan Thị Hoa khẳng định.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất