: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 30/09/2019

BẢN TIN MẶT TRẬN: Mặt trận Trung ương kiểm tra công tác dân chủ - pháp luật tại Bình Thuận

Đoàn công tác do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, kiểm tra công tác dân chủ - pháp luật và khảo sát trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật tại tỉnh Bình Thuận.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Mặt trận Trung ương kiểm tra công tác dân chủ - pháp luật tại Bình Thuận

Theo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết, từ đầu năm đến nay Mặt trận các cấp trong toàn tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; chú trọng đến các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị được Mặt trận các cấp quan tâm triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các nội dung giám sát, phản biện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. (Xem chi tiết)

KonTum: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cuối tuần qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. (Xem chi tiết)

Tích cực vận động người dân bảo vệ môi trường. Trước những nguy cơ hiện hữu và rủi ro khôn lường do tình trạng suy thoái môi trường gây ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường với nhiều hình thức, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. (Xem chi tiết)

BĐT