BẢN TIN MẶT TRẬN: Năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để làm

BĐT

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tại cuộc họp triển khai công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với các tổ chức đoàn thể ngày 14/2, tại Hà Nội. Cùng tham dự còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để làm

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã báo cáo tóm tắt kết quả năm 2019 và thông qua chương trình năm 2020 trong chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. (Xem chi tiết)

Phát huy vai trò của Phật giáo Nam Tông Khmer trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáng 14/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Phật giáo Nam Tông Khmer ở Tây Nam bộ hiện nay - một số vấn đề nổi bật và kiến nghị các giải pháp tăng cường đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. (Xem chi tiết)

Đưa tiếng nói của Mặt trận đến với đông đảo nhân dân. Sáng 14/2, Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết tổ chức cuộc gặp mặt đầu Xuân với một số cộng tác viên thân thiết là những nhân sĩ, trí thức tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Xem chi tiết)

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Luôn nghĩ cho dân thì việc gì cũng thành

Luôn nghĩ cho dân thì việc gì cũng thành

Từ cấp cơ sở tới cấp tỉnh, họ, những người làm công tác Mặt trận đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Xem nhiều nhất