: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Quảng Bình: Chủ tịch Mặt trận được bầu làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa được bầu giữ chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.