: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

BẢN TIN MẶT TRẬN: Bế giảng Khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Mặt trận Lào

Ngày 29/10, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức bế giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn công tác mặt trận cho cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2019.