: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
19:01:14 17/03/2020

Quảng Bình: Chủ tịch Mặt trận được bầu làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa được bầu giữ chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quảng Bình: Chủ tịch Mặt trận được bầu làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Bà Phạm Thị Hân trúng cử chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII.

Ngày 17/3, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình đã xem xét các tờ trình và thông qua 7 dự thảo nghị quyết, đây là những nội dung cấp bách phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh cần được giải quyết.

Đồng thời cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm một số chức danh của HĐND và UBND tỉnh; bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu, bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Kết quả, bà Phạm Thị Hân đã trúng cử chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quảng Nghĩa