Người ứng cử đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nhất là 24 tuổi

Việt Thắng

Chiều 27/4, Hội đồng bầu cử quốc gia họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nhất là 24 tuổi
Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH 13; Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam và Ban Thường trực UBMTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu; căn cứ danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố Nghị quyết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó Quyết nghị công bố danh sách 868 người ưng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo ông Cường, trong tổng số danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử viên trên 1 đại biểu được bầu, trong đó có 9 người tự ứng cử.

Cơ cấu kết hợp chung của cả nước theo ông Cường, người ứng cử là phụ nữ là 393 người, tỷ lệ 45,28%; Người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 185 người, tỷ lệ 21,31%; Người ứng cử là người ngoài Đảng là 74 người, tỷ lệ 8,53%. Về trình độ chuyên môn, người ứng cử có trình độ trên đại học là 564 người, tỷ lệ 64,98%. Người ứng cử có trình độ đại học là 294 người, tỷ lệ 33,87%;  Người ứng cử có trình độ dưới đại học là 10 người, tỷ lệ 1,15%. Về trình độ lý luận chính trị thì cử nhân có 55 người, tỷ lệ 6,34%;  Cao cấp là 587 người, tỷ lệ 67,63%; Trung cấp là 111 người, tỷ lệ 12,79%;  Sơ cấp là 35 người, tỷ lệ 4,03%; Có 80 người không có chứng chỉ về trình độ lý luận chính trị, tỷ lệ 9,22%.

Đáng chú ý, người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử là 205 người, tỷ lệ 23,62%; Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 224 người, tỷ lệ 25,81%. Về độ tuổi bình quân (tính trung bình trong 868 người ứng cử) là 46 tuổi; Người cao tuổi nhất là 77 tuổi; còn người trẻ tuổi nhất là 24 tuổi.

Có 4 người ngoài Đảng

Theo danh sách công bố của Hội đồng bầu cử quốc gia, riêng trong số 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương thì các cơ quan Đảng có 11 người, tỷ lệ 5,42%; Cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp là 5 người, tỷ lệ 2,46%. Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) là 129 người, tỷ lệ 63,55%; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) là 15 người, tỷ lệ 7,39%.

Về lực lượng vũ trang thì Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu) có 12 người, tỷ lệ 5,91%; Công an là 2 người, tỷ lệ 0,99%; Kiểm toán nhà nước có 1 người, tỷ lệ 0,49%; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có 28 người, tỷ lệ 13,79%.

Về cơ cấu kết hợp, phụ nữ là 45 người (tỷ lệ 22,17%); Dân tộc thiểu số là 22 người (tỷ lệ 10,84%); Tôn giáo có 4 người (tỷ lệ 1,97%); Người ngoài Đảng có 4 người (tỷ lệ 1,97%); Trình độ học vấn (Trên Đại học là 168 người, tỷ lệ 82,76%; Đại học là 35 người, tỷ lệ 17,24%; dưới Đại học chiếm 0%); Tái cử 99 người (tỷ lệ 48,77%); Trẻ tuổi 5 người (2,46%).

Liên quan đến 665 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương, thì người ứng cử là phụ nữ là 348 người, tỷ lệ 52,33%; Người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 163 người, tỷ lệ 24,51% ; Người ứng cử là người ngoài Đảng là 70 người, tỷ lệ 10,53%.

Về trình độ chuyên môn thì người ứng cử có trình độ trên đại học là 396 người, tỷ lệ 59,55%; Người ứng cử có trình độ đại học là 259 người, tỷ lệ 38,95%; Người ứng cử có trình độ dưới đại học là 10 người, tỷ lệ 1,5%. Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 219 người, tỷ lệ 32,93%; Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử là 106 người, tỷ lệ 15,94 %.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất