: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Một tấm gương làm công tác dân vận khéo tại CHLB Đức

Công tác dân vận trong thời đại mới, vận động nhân dân là chiếc chìa khóa thành công của mọi công cuộc đổi mới. Là một du học sinh, tôi hiểu rất rõ về tình người và tình đồng bào của những người Việt sống xa quê hương, bởi làm công tác dân vận trong nước đã khó thì công việc này ở một đất nước xa Việt Nam càng không phải là công việc dễ dàng.