Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị

Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất