Nhân dân kỳ vọng vào những quyết sách mạnh mẽ của Đảng

M.Loan - H.Vũ - Q. Vinh - V. Mạnh

"Cán bộ đảng viên, và nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên.

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Hoàng Trung Hải và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các guyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hôm nay trong không khí mùa Xuân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đảng ta-đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Mỗi đảng viên là một đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc ta. 1.587 đại biểu dự đại hội, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trên toàn quốc, những đảng viên đi dự đại hội là những đảng viên ưu tú được bầu chọn, tiêu biểu cho niềm tin, sự thống nhất ý chí hành động, quyết tâm, khắc phục khó khăn và đoàn kết cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

“Trong giờ phút trọng thể này với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập lãnh đạo Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ lỗi lạc với phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Đại hội tưởng nhớ và bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, các đồng chí, đồng bào đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Thủ tướng xúc động nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Đại hội cảm ơn sự tham gia nhiệt tình trách nhiệm những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, toàn thể cán bộ đảng viên, ĐBQH, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, toàn thể nhân dân, các vị lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức cùng đông đảo nhân dân, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài cho công tác chuẩn bị cho các dự thảo các văn kiện của đại hội để thực sự là kết tinh của trí tuệ, tiếng nói và niềm tin của toàn thể nhân dân ta.

“Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần được giải quyết; tình hình quốc tế khu vực dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường, những thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đã tác động ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước cũng như toàn thế giới. Cán bộ đảng viên, và nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCH gắn với phòng chống tham nhũng lãng phí, tiếp tục phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Thủ tướng nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tóm tắt các báo cáo văn kiện trình Đại hội XIII.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tóm tắt các báo cáo văn kiện trình Đại hội XIII.

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo các văn kiện trình Đại hội XIII để xem xét, thảo luận, quyết định. Thứ nhất, quá trình chuẩn bị các văn kiện được thực hiện từ rất sớm, với 3 tiểu ban, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức gần 60 hội nghị, hội thảo, toạ đàm. Bộ Chính trị họp nhiều lần, cho ý kiến và hoàn thiện đề cương, đồng thời trình ra tại 4 Hội nghị trung ương. Các dự thảo được tiếp thu, sửa chữa nhiều lần, riêng báo cáo chính trị được sửa chữa khoảng 30 lần. Các dự thảo đã được công bố công khai lấy ý kiến toàn dân, với hàng triệu lượt đóng góp, được tổng hợp gửi về Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban văn kiện cũng có 3 bài viết và một số bài phát biểu được đánh giá là “rất quan trọng”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Dự thảo các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện rõ nhất ý Đảng lòng dân.

Về tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và nhìn lại quá trình 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong 5 năm qua chúng ta đã tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự lực, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế đất nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao. Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ trước đã được giải quyết và đạt được kết quả bước đầu. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ… Nhiều vấn đề phức tạp được tạo ra và thực hiện từ những năm trước nhưng hiệu quả còn thấp thì trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện được điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. “Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế và ngăn chặn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2. Đại hội có 1.587 đại biểu tham dự, đông nhất trong 13 kỳ đại hội. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm 12,4%; đại biểu chỉ định chiếm 0,95%; đại biểu nữ chiếm 13,99%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 11,03%. Về độ tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi. Đại biểu khách mời có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao. Ngoài ra còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII tiến hành thảo luận, thông qua: Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trình Đại hội XIII).

Tại Đại hội, các đại biểu cũng sẽ thảo luận, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII. Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trước đó, tại phiên trù bị (ngày 25/1), các đại biểu đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Cần hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp

Cần hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài sang năm 2021 như hiện nay nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có chính sách mới để hỗ trợ doanh nghiệp.

Tin nóng

Không để tình trạng nợ đọng văn bản

Không để tình trạng nợ đọng văn bản

Sáng 26/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng chủ trì làm việc với 8 bộ, cơ quan liên quan về tình hình xây dựng, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật và có hiệu lực pháp luật trong thời gian tới.

Xem nhiều nhất