Nhân rộng mô hình 'Tổ nhân dân tự quản cộng đồng' tại Đồng Tháp

                                                                   Lê Quốc Khánh

“Tổ nhân dân tự quản là tổ chức tự nguyện của nhân dân ở thôn, ấp, bản, khu phố, cụm dân cư, là nơi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, là nơi đùm bọc, giúp đỡ nhau về mọi mặt đời sống một cách trực tiếp nhất”. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện thí điểm mô hình “Tổ nhân dân tự quản cộng đồng” diễn ra sáng nay, ngày 8/9.

Ngày 8/9/2016, UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp tổng kết thực hiện thí điểm mô hình “Tổ nhân dân tự quản cộng đồng” (NDTQCĐ). Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯMTTQVN Trần Thanh Mẫn; Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan cùng hơn 1.200 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến ở 13 đầu cầu trong toàn tỉnh tham dự.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Từ năm 2014, mô hình “Tổ dân phòng - khuyến học”  qui mô từ 15-30 hộ nhằm mục đích hợp tác, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, sản xuất tập trung vào 3 lĩnh vực: dân phòng, khuyến học, văn hóa được nâng lên thành tổ nhân dân tự quản cộng đồng mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng hơn để gần dân, sát dân hơn, kịp thời phản ảnh tình hình trong khu dân cư đến các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ nhằm đảm bảo yêu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân. Tỉnh chọn 36 tổ nhân dân tự quản trên địa bàn 12 huyện, thị thành thực hiện thí điểm thực hiện bằng sức dân, do dân quyết định trên tinh thần tự nguyện.

Mỗi huyện, thị, thành chọn 3 mô hình ở 3 khóm, ấp ở khu vực đô thị, nông thôn, qui mô mỗi tổ từ 15 đến 30 hộ cùng sống trong cộng đồng dân cư.

Mỗi tổ NDTQCĐ  xây dựng quy chế tổ chức và họat động, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tiễn ở địa phương mà xây dựng chương trình hành động, đưa ra cho nhân dân thảo luận, bàn bạc từ đó nhân dân tự nguyện tham gia, tự chịu trách nhiệm và cùng nhau thụ hưởng những thành quả đạt được. Các tổ DTQCĐ xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thề căn cứ vào tình hình thực tế ở từng địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ VN hoan nghênh những kết quả bước đầu của các mô hình thí điểm Tổ NDTQCĐ, chúc mừng những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết qủa mà các tổ NDTQCĐ đạt được trong thời gian hơn một năm qua. Trong đó, nổi bật là vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách “đên ơn đáp nghĩa”, phòng chống các lọai tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trịtrong sạch vững mạnh, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống ổn định, tỉ lệ hộ nghèo giảm bền vững đặc biệt là lồng ghép với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Tổ nhân dân tự quản là tổ chức tự nguyện của nhân dân ở thôn, ấp, bản, khu phố, cụm dân cư, là nơi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, là nơi đùm bọc, giúp đỡ nhau về mọi mặt đời sống một cách trực tiếp nhất.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký khẳng định đây là chủ trương đúng, phù hợp, được nhân dân đồng tình góp phần nâng cao đời sống người dân. Các mô hình được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong đó vai trò nồng cốt của cán bộ MTTQ các cấp qua đó có nhiều sáng kiến hay, cách làm sang tạo, mang lại hiệu qủa thiết thực.

Để nhân rộng mô hình này tạo sức lan tỏa mới trong cộng đồng dân cư, giải quyết những vấn đề bức xúc của dân ở khu dân cư, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tiếp tục nhân rộng các mô hình tổ NDTQCĐ  có hiệu quả, lồng ghép trong cuộc vận động ‘toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chọn những nội dung trọng tâm, cần thiết nhất, được nhân dân quan tâm nhiều nhất như: xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội,…

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường trao đổi thực tiễn, hạn chế lý thuyết, tổng kết đánh giá những mô hình có hiệu quả đồng thời rút kinh nghiệm những thiếu sót nhằm làm sao cho các mô hình tổ NDTQCĐ ngày càng hiệu quả hơn.

Ông Lê Minh Hoan, ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy  Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị.

Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Đồng Tháp cho rằng đây là mô hình hay, phương thức mới, đang thực hiện thí điểm được hình thành do chính nhu cầu bức xúc của người dân nhằm lo cho dân. Các địa phương cần có cách làm sáng tạo để quản lý xã hội càng tốt hơn.       

Ông Nguyễn Ngọc Minh, tổ 13, ấp An Phú, xã An Long, huyện Tam Nông: 

Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm ở tổ NDTQCĐ giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Từ khi phát động, đã nâng cao ý thức tiết kiệm trong cuộc sống, được đánh giá cao, có sức lan tỏa rộng lớn giúp người dân doàn kết với nhau hơn trong cuộc sống và sản xuất.

Ông Nguyễn Thanh Hồng,  tổ NDTQCĐ số 18, ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh:

Mô hình xây dựng khu dân cư tiến bộ, văn minh theo hướng phát huy dân chủ, vận động nhân dân tham gia sản xuất hợp tác để nâng cao năng suất, hiệu qủa trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt mang lại lợi nhuận cao, đạt thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng/người/năm; vận động nhân dân tích cực đưa trẻ đến trường, đóng góp vào qũy khuyến học, khuyến tài, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, ăn uống khoa học, vệ sinh , tham gia làm đường giao thông nông thôn, tham gia vào các tổ dân phòng, ban bảo vệ dân phố giữ gìn an ninh khu phố, tuần tra.

Ông Trịnh Thanh Tùng, tổ trưởng tổ NDTQCĐ số 5, ấp Long Phú, xã Hòa Long, huyện Lai Vung:

Tăng cường tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực đời sống xã hội tại khu dân cư, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống, xây dựng cổng rào, sáng, xanh, sạch, đẹp làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, an ninh trật tư được ổn định.

Ông  Huỳnh Thanh Dũng,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  xã Bình Phú, huyện Tân Hồng:

Tổ NDTQCĐ số 3, ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng vận động nhân dân đồng thuận phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên có cuộc sống khá giả.

Tìm hiểu thực tế hoàn cảnh từng gia đình, định hướng sản xuất, xóa tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tự chủ, tự quản. Đời sống vật chất và  4 hộ và 1 tụ điểm đánh bài không còn.

Bà con tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chống các lọai tội phạm, tệ nạn xã hội, cùng nhau làm đường lộ nông thôn, hiến đất 500 m đất hơn 160 triệu đồng; đóng góp qũy khuyến học, khuyến tài làm cho khu dan cư đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất