Nhiệm kỳ khóa XIII: Quốc hội thông qua 100 luật, bộ luật

Hoài Vũ

Thông tin trên được ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết khi Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội  (TVQH) diễn ra chiều 23/2.

Ông Phúc cho biết: Quốc hội, TVQH trong nhiệm kỳ khóa XIII đã xem xét, thông qua 100 luật, bộ luật; 10 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật.

Đặc biệt, ngay sau khi Hiến pháp mới được thông qua, trong thời gian ngắn, Quốc hội đã tập trung xem xét, thông qua hầu hết các bộ luật lớn, các đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lĩnh vực tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân,  an sinh xã hội.

Theo ông Phúc, quy trình lập pháp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, tăng tính chủ động, dân chủ, cụ thể trong văn bản luật. Việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, yêu cầu thể chế hóa Hiến pháp; bám sát yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh đã được nâng lên một bước rõ rệt, chất lượng được nâng cao. Việc thẩm tra các dự án được các cơ quan của Quốc hội tiến hành tích cực, khẩn trương.

Ông Phúc cũng cho biết, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về các dự án luật được chú trọng và có nhiều đổi mới; số lượng được được đưa ra tổ chức lấy ý kiến nhân dân tăng lên với các hình thức đa dạng, phong phú.

Việc chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo sát sao; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm, có sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Việc thảo luận, thông qua dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày càng đi vào nề nếp, đúng quy trình và có chất lượng.

"Các văn bản luật được thông qua cơ bản đều bám sát yêu cầu và nhu cầu của cuộc sống; xử lý tốt những vấn đề phức tạp, phản ánh đầy đủ, sát hơn thực tiễn xã hội, vì thế chất lượng ngày càng được nâng cao, tạo cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị, điều chỉnh tương đối đầy đủ các mối quan hệ kinh tế - xã hội của đất nước" - ông Phúc nói.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả công tác giám sát

Tăng cường hiệu quả công tác giám sát

Ngày 27/9, chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, tăng cường giám sát của Quốc hội trong ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất