Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2016

 L.H.

Hướng dẫn mới về Bảo hiểm thất nghiệp; Giờ làm việc tiêu chuẩn cho người lao động; Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng… là những chính sách có hiệu lực trong tháng 2 tới đây.

Quy định cụ thể số giờ làm thêm cho người lao động. Ảnh: Hoàng Long.

Chính sách hỗ trợ người lao động bị thu hồi đất

Người lao động bị thu hồi đất, nếu có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đang trong độ tuổi lao động sẽ nhận được các chính sách hỗ trợ theo Quyết định 63/2015/QĐ-TTg. Cụ thể: Người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo nghề được hỗ trợ như sau: Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng: Được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 46/2015/QĐ-TTg;  Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được hỗ trợ học phí cho một khóa học.

Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người lao động bị thu hồi đất còn được hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ 1/2/2016.

Hướng dẫn mới về Bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng đã được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2016. Theo đó thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động là thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng; Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách Trung ương bảo đảm.

Giờ làm việc tiêu chuẩn cho người lao động

Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.

Theo đó tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ.

Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, tháng như sau: Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 64 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 48 giờ.

Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Theo Nghị định 119/2015/NĐ-CP, các đối tượng sau phải mua bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng: Trừ các công trình liên quan quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng các công trình sau: Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng theo Phụ lục II Nghị định 46/2015/NĐ-CP, văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục II, III Nghị định 18/2015/NĐ-CP, văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 10/2/2016.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất