Nhiều hoạt động tư pháp đã được cải thiện

Lan Hương

Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết, trong quý III-2017, Bộ Tư pháp cùng ngành tư pháp tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt, nhiệm vụ công tác và đạt được những kết quả tích cực.

Khái niệm biển đẹp hay không là do nhu cầu của người dân xác định và gọi nôm na như vậy.

Nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật giảm

Cụ thể trong quý III-2017, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 đề án, văn bản. Thực hiện thẩm định 59 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), 10 đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ và 15 điều ước quốc tế. Kiểm tra 855 văn bản của các bộ, ngành, địa phương, bước đầu phát hiện 54 văn bản sai về nội dung (7 văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ, 47 văn bản của địa phương).

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngànhnợ đọng nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Tính đến 30/9/2017 đối với văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực, đã ban hành được 83/96 văn bản (39 nghị định, 03 quyết định, 40 thông tư, 01 thông tư liên tịch).

Số lượng văn bản nợ ban hành giảm dần so với các năm trước (giảm 44 văn bản so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 22 văn bản so với cùng kỳ năm 2016). Riêng Bộ Tư pháp không nợ văn bản nào.

Công tác thi hành án có nhiều chuyển biến

Về công tác thi hành án dân sự năm 2017 (tính từ ngày 1/10/2016 - 30/9/2017), đã thi hành xong 549.415 việc, đạt tỷ lệ 79,25%, tăng 0,72% so với năm 2016; về tiền, đã thi hành xong trên 35.242 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,31%, tăng 21,12% so với năm 2016. Như vậy, so với chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao, năm 2017, hệ thống THADS đã thi hành vượt chỉ tiêu cả về việc (vượt 9,24%) và về tiền (vượt 8,3%).

Liên quan đến việc thi hành án tại số 5 Hồ Biểu Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết: “Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra đã ra Kết luận kiểm tra. Trên cơ sở Kết luận kiểm tra, Tổng cục THADS đã có văn bản yêu cầu Cục THADS TP Hồ Chí Minh, các cơ quan THADS có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận kiểm tra và giải quyết các nội dung đương sự đã có đơn khiếu nại, tố cáo nhưng chưa được giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật”. 

Còn ông Nguyễn Văn Sơn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự) cho biết: “Ngày 3-10-2017, Tổng cục đã có công văn yêu cầu Cục trưởng Cục THADS TP HCM tổ chức kiểm điểm làm rõ những trách nhiệm trên cơ sở những thiếu sót và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục trước ngày 30/10. Hiện nay đã thu hồi ¾ tài sản “bầu Kiên” phải trả cho ngân sách Nhà nước, số còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo làm quyết liệt trong thời gian tới”.

Sớm đưa vào đấu giá biển số xe theo nhu cầu

Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án đấu giá biển số xe đẹp. 

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp cho biết: Kết quả khảo sát của Bộ Công an đã kiểm tra nghiên cứu kỹ việc đấu giá ở một số nơi như Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng cho thấy, khái niệm biển đẹp hay không là do nhu cầu của người dân xác định và gọi nôm na như vậy. Còn thực tiễn trong kho biển số không có khái niệm biển số xe đẹp.

Khi Đề án đấu giá biển số xe ô tô chưa được Chính phủ thông qua và chưa được triển khai thực hiện thì tất cả biển số xe hiện nay đang có phải thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Giao thông đường bộ, của các thông tư liên quan, thực hiện việc đăng ký như bình thường.

Chấn chỉnh tình trạng chứng thực chữ ký

Theo Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Bùi Đức Hiển, việc báo chí phản ánh một số địa phương chứng thực chữ ký trong Sơ yếu lý lịch của công dân không đúng quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP là có thực. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây bất lợi cho công dân khi sử dụng Sơ yếu lý lịch.

Để chấn chỉnh tình trạng này, ngày 25/8/2017, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực đã có công văn yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phổ biến, quán triệt và chỉ đạo tất cả các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, pháp luật, chính sách, quy định… của Đảng, Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân.

Các cơ quan chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ yếu lý lịch theo đúng quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đồng thời kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong trường hợp các cơ quan, tổ chức vi phạm.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất