Nhiều sai phạm tại Khu công nghiệp Lộc Sơn-Phú Hội

Đức Sơn

Tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, thu, nộp tiền cho thuê lại đất và sử dụng kinh phí tại Khu công nghiệp (KCN) Lộc Sơn và KCN Phú Hội, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện hàng loạt sai phạm.

Nhiều sai phạm tại Khu công nghiệp Lộc Sơn-Phú Hội
Khu Công nghiệp Lộc Sơn (Lâm Đồng).

Theo Kết luận thanh tra, tại KCN Lộc Sơn có 12 hộ dân chưa chấp hành việc giải phóng mặt bằng với diện tích 1,5ha thuộc vị trí quy hoạch đất cây xanh. Công ty Phát triển hạ tầng KCN chậm hoàn thành hệ thống xử lý nước thải chung của KCN Phú Hội. Có 3/26 dự án được kiểm tra có vị trí đất được bố trí không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phú Hội.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện, việc Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 57/QĐ-KCN ngày 1/10/2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sử dụng đất nhằm “hợp thức hóa” các sai phạm trên bằng cách điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, nghề mới “khác” vào tất cả các khu quy hoạch ngành, nghề đã được UBND tỉnh phê duyệt của KCN Phú Hội là vượt thẩm quyền. Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-KCN, Ban Quản lý các KCN tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và bố trí đất cho một số dự án đầu tư mới tại KCN Phú Hội có vị trí không phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 15/QĐUBND của UBND tỉnh.

Đối với việc cho thuê lại đất tại KCN, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận, Công ty Phát triển hạ tầng KCN đã ký 8 hợp đồng cho thuê lại diện tích 9,433ha đất tại KCN Lộc Sơn chưa đúng thẩm quyền theo quy định do công ty chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê đất nên chưa có quyền ký hợp đồng cho thuê lại diện tích đất này. Ngoài ra, Công ty Phát triển hạ tầng KCN ký hợp đồng cho thuê lại đất với 3 doanh nghiệp tại KCN Lộc Sơn vượt quá thời gian được cho thuê đất.

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất được thuê lại của các chủ đầu tư, Cơ quan thanh tra khẳng định, Ban Quản lý các KCN và Công ty Phát triển hạ tầng KCN thiếu trách nhiệm không kiểm tra, đôn đốc và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về tình trạng các chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng đối với 18/31 dự án tại các KCN. Trong đó, Ban Quản lý các KCN, Công ty Phát triển hạ tầng KCN chưa kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền, đề nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích 10,271ha đất vi phạm tại 8 dự án chậm đưa đất vào sử dụng từ 36 đến 135 tháng theo quy định của Chính phủ.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho rằng, một số chủ đầu tư dự án sử dụng đất không đúng mục tiêu đầu tư là có dấu hiệu trục lợi từ chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước (miễn giảm tiền thuê lại đất, ưu đãi thuế)…

Đặc biệt là việc Công ty TNHH Hu Cha Vina cho Công ty TNHH Kanaan thuê lại nhà xưởng tại KCN Lộc Sơn. Trên cùng một địa điểm cấp 2 Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án cùng ngành nghề kinh doanh. Công ty TNHH Hu Cha Vina được Nhà nước cho hưởng các ưu đãi, nhưng không đưa đất vào sử dụng theo hợp đồng thuê đất đã ký kết, không trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo mục tiêu đầu tư ban đầu, có dấu hiệu lợi dụng chủ trương, chính sách về đầu tư, ưu đãi đầu tư của tỉnh để thu lợi.

Cụ thể, theo hợp đồng cho thuê nhà xưởng từ tháng 4/2020 đến tháng 10/2021, Công ty TNHH Hu Cha Vina thu lợi hơn 19 tỷ đồng từ hoạt động cho thuê nhà xưởng trên diện tích 3,5ha, gần bằng tổng số tiền thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng thu được trong 6 năm (2015-2020) của tất cả các dự án trong 2 KCN cộng lại.

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty TNHH Hu Cha Vina được Nhà nước cho hưởng các ưu đãi như: miễn tiền thuê đất trong 3 năm xây dựng cơ bản và 11 năm kể từ ngày hoạt động. Đến nay đã được miễn khoảng 1,8 tỷ đồng tiền thuê 5,53ha đất. Nếu tính hết thời gian miễn, tiền thuê đất sẽ khoảng 8,35 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận thanh tra, Ban Quản lý các KCN không kiểm tra và xử lý đối với hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại 5/26 dự án được kiểm tra.

Cơ quan thanh tra phát hiện, có 25/86 dự án nợ tiền thuê lại đất với tổng số tiền 3.941 triệu đồng và 47.241 USD. Có 21/86 dự án nợ phí sử dụng hạ tầng với tổng số tiền 813 triệu đồng và 115.745 USD.

Ngoài ra, đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng tại đây cũng có vấn đề. Chất lượng công tác khảo sát, lập, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật còn hạn chế, sai sót như: Tính sai khối lượng, áp dụng biện pháp thi công không phù hợp, không cập nhật đơn giá vật liệu và các quy định về cước phí vận chuyển vật liệu, từ đó làm tăng chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, Trưởng Ban Quản lý các KCN chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh đối với tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động đầu tư, Quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và xây dựng tại 2 KCN. Các Phó Trưởng ban và Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý các KCN chịu trách nhiệm trước Trưởng ban theo lĩnh vực được phân công. Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Phú Hội, KCN Lộc Sơn (qua các thời kỳ) chịu trách nhiệm trước Ban Quản lý các KCN đối với các sai phạm. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chủ trì thẩm định, tham mưu điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại KCN Phú Hội.

Về nguyên nhân dẫn đến các sai phạm, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đánh giá, Ban Quản lý các KCN, Công ty Phát triển hạ tầng KCN chưa thực hiện đúng và hết trách nhiệm, nhiệm vụ theo quy định. Chưa phát hiện, giải quyết kịp thời các sai phạm về thi công không phép, sai giấy phép được cấp. Chưa xử lý, tham mưu biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định đối với tình trạng bố trí đất không phù hợp quy hoạch ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua. Chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc và xử lý, tham mưu xử lý đối với sai phạm trong việc không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng tại các KCN.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nhùng nhằng quy hoạch 'treo'

Nhùng nhằng quy hoạch 'treo'

Phần lớn các “khu đất vàng” hoặc siêu dự án hạ tầng của TP HCM vẫn đang chịu chung số phận quy hoạch “treo”, có nơi kéo dài hơn 20 năm.

Xem nhiều nhất