Nhiều ưu đãi hỗ trợ người nghèo đi xuất khẩu lao động

L.H.

Hiện nay nhằm tháo gỡ những khó khăn về cơ chế cũng như tạo điều kiện cho người dân vay vốn ưu đãi Bộ LĐTB&XH; đang dự thảo Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nhiều ưu đãi hỗ trợ người nghèo đi xuất khẩu lao động 

Hàng trăm nghìn hộ nghèo đã thoát nghèo nhờ được vay vốn đi XKLĐ.

Đẩy mạnh xuất XKLĐ là một chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xóa đói giảm nghèo một cách bền vững, đây cũng được coi là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho một bộ phận người lao động, tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

Đặc biệt là đối với các đối tượng là người nghèo và các đối tượng chính sách, XKLĐ là kênh xóa đói giảm nghèo bền vững.

Chính vì vậy, nhằm khuyến khích cũng như tạo điều kiện cho người nghèo đi XKLĐ Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm. 

Đánh giá của các địa phương cho thấy, nhờ được vay vốn ưu đãi, hàng trăm nghìn hộ nghèo đã thoát nghèo nhờ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, bất cập cần tháo gỡ.

Đơn cử mới đây gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV, cử tri tỉnh Quảng Ngãi đã gửi đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều 37 Mục 3 Chương 5 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015; quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng dẫn như sau: Đối với người lao động thuộc hộ nghèo; người lao động thuộc hộ cận nghèo; người lao động là người dân tộc thiểu số; người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; người lao động được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với mức cho vay 100% chi phí ghi trong hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ.

Tổ chức sự nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không cần phải có tài sản bảo đảm tiền vay.

Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm tạo điều kiện cho lao động huyện nghèo tiếp cận nguồn vốn vay đi xuất khẩu lao động.

Xuất phát từ những hạn chế trên theo dự thảo Quyết định lao động, huyện nghèo được vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc hợp đồng cá nhân ký trực tiếp với chủ sử dụng người nước ngoài và theo các mức trần chi phí quy định theo từng thị trường.

Lãi suất cho vay, người lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số được vay vốn với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Các đối tượng còn lại được vay vốn với lãi suất cho vay với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất