Nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tại Đại hội MTTQ tỉnh Thái Bình

Duy Hưng

Ngày 22/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khóa 18 (nhiệm kỳ 2019 - 2024)...

Nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tại Đại hội MTTQ tỉnh Thái Bình

Các đại biểu đóng góp ý kiến.

Tại hội nghị, lãnh đạo MTTQ tỉnh Thái Bình đã triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh Thái Bình về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Đại hội đại biệu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo tiến độ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã và cấp huyện trong tỉnh; dự thảo báo cáo kiểm điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa 17; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị, Tờ trình và dự thảo đề án đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ 18, dự kiến thời gian, chủ đề Đại hội…

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trực tiếp đóng góp nhiều ý tham gia xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội. 

Trong đó, theo ông Nguyễn Thanh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa- Xã hội (MTTQ tỉnh), trong phần đánh gia bài học, kinh nghiệm Báo cáo chính trị cần có những đánh giá mang “màu sắc” Mặt trận; rút ra được những bài học từ công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiềm kỳ qua. 

Các ông Lê Trung Mưu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, ông Phạm Hoan, Trưởng đoàn Luật sư tỉnh đề nghị trong phần phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới cần bổ sung thêm việc triển khai Chương trình phối hợp số 02/CTPH ngày 11/10/2018 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về Giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở; tạo điều kiện để Hội luật gia tỉnh tham gia các hoạt động giám sát của Mặt trận. 

Tương tự, ông Nguyễn Đình Chư, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh góp ý trong phần phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ tới cần bổ sung nội dung về hoạt động phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức cùng cấp trong việc phát động sâu rộng hơn nữa phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. 

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Độc Lập Nguyễn Thị Nõn thì góp ý Báo cáo chính trị nên bổ sung thêm những nội dung về hoạt động Mặt trận tham gia phát triển kinh tế Hợp tác. 

Theo bà Nõn, Thái Bình là tỉnh trọng điểm về nông nghiệp; chủ trương chung của tỉnh là khuyến khích sản xuất nông nghiệp, nhất là công nghệ cao trong thời đại công nghiệp 4.0. 
Do vậy, MTTQ và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia kinh tế hợp tác, tối đa hóa hiệu quả trên diện tích nông nghiệp hiện nay. Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến góp ý về chủ đề, nội dung, công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội...

Bên cạnh các ý kiến góp ý tại hội nghị, trước đó Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 50 ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Thay mặt Ban thường trực, ông Đặng Thanh Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu, đánh giá cáo các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Coi đây không chỉ là trí tuệ mà còn là tâm huyết, trách nhiệm của các vị đối với công tác Mặt trận. 

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh đã thống nhất và ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung công tác Mặt trận năm 2019.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất