Nhớ anh Sáu Khải với những kỷ niệm khó quên

Nguyễn Túc

Tôi biết anh Sáu Khải từ năm 1971, khi đó anh là Trưởng phòng thuộc Vụ Tổng hợp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, còn tôi là Thư ký đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Công đoàn, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và vừa được Bộ Chính trị phân công thay Bác Tôn Đức Thắng phụ trách UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nhớ anh Sáu Khải với những kỷ niệm khó quên

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với các em học sinh xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. (Ảnh: Đức Hiển).

Hồi đó, để nắm bắt kịp thời tình hình trong nước, nhất là tình hình sản xuất, đời sống các tầng lớp nhân dân miền Bắc, cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam, đặc biệt là của nhân sĩ, trí thức tại các đô thị lớn, theo đề nghị của đồng chí Hoàng Quốc Việt, lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cử anh Sáu Khải hàng tháng sang cơ quan Mặt trận báo cáo để các vị trong Ban Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam nắm được tình hình.

Trong hoàn cảnh chiến tranh, lại ở vào thời bao cấp, mỗi buổi báo cáo, báo cáo viên được thủ trưởng cơ quan “chiêu đãi” một bữa cơm và vài bao thuốc lá Điện Biên vì biết anh Sáu Khải nghiện thuốc. Món ăn khoái khẩu nhất của anh Sáu thời đó là món lòng lợn, tiết canh. Không ngờ đến khi làm Thủ tướng, mỗi khi mời cơm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và anh em trong Ban Thường trực chúng tôi, anh vẫn “chiêu đãi” món đó, chỉ khác là theo yêu cầu của bác sĩ, tiết canh phải hấp lên chứ không “ăn tươi” như hồi anh còn ở cấp trưởng phòng.

Gần hai năm làm việc với nhau, từ quen trở thành thân và chúng tôi coi nhau như ruột thịt.

Đầu năm 1973, anh được phân công vào chiến trường B2 để nghiên cứu kinh tế miền Nam, mãi đến giữa năm 1974 mới trở lại miền Bắc, được đề bạt làm Vụ phó Vụ Kế hoạch chi viện miền Nam của Ủy ban Thống nhất. Mối quan hệ giữa anh với MTTQ Việt Nam được nối lại và ngày càng thiết thực hơn.

Sau 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, anh trở lại quê nhà, được phân công làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước TPHCM. Một kỷ niệm khó quên về anh là dịp bầu cử Quốc hội khóa VIII, anh Sáu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM. Tại cuộc tiếp xúc cử tri ở Củ Chi – quê hương của anh, sau khi anh Sáu trình bầy lý lịch bản thân và quá trình hoạt động của mình, có một cử tri cao tuổi tự nhận là cô ruột của anh xin phát biểu ý kiến. Bà nói “tôi là cô ruột của ông Sáu Khải. Trong bản trình bày của chúng tôi có ba điều chưa chính xác. Một là ông Khải không phải là họ Phan, Phan là họ mẹ, còn họ bố là… Hai là: Ông Khải sinh ra trong một gia đình quyền quý, giàu có chứ không phải là bần nông và ba là… Sau khi bà phát biểu, cả hội trường ồn ào phản đối, nhiều người tỏ thái độ bất bình gay gắt, một cử tri cao niên đứng lên yêu cầu mọi người trật tự và giải thích vì sao có sự khác biệt đó. Thú thật, dù đã quen biết anh Sáu từ khá lâu, đến hôm đó tôi mới biết hoàn cảnh thực sự của anh và mới hiểu lý do vì sao anh dặn anh em chúng tôi khi về thăm mẹ anh thì đừng gọi anh là anh Sáu mà phải gọi là anh Hai Khải.

Tháng 4 năm 1989 anh được Trung ương điều ra làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, tháng 6 năm 1991 là Phó Thủ tướng Chính phủ và từ tháng 9 năm 1997 là Thủ tướng Chính phủ.

Với 14 năm làm Phó Thủ tướng, rồi Thủ tướng, anh Sáu đã góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ giữa Chính phủ với Mặt trận ngày càng khăng khít và bền chặt. Những mốc son mà anh Sáu để lại cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc là rất nhiều và rất lớn, tiêu biểu là:

1. Năm 1998 thay mặt Chính phủ, anh ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cũng năm đó, Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.

2. Ngày 17/10/2000, sau khi thống nhất với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc và góp phần cùng Đảng và Nhà nước tạo thêm nguồn lực, tấn công vào đói nghèo, lạc hậu. Cuộc vận động cho đến nay đã trở thành phong trào rộng lớn mang tính toàn dân, toàn diện và toàn quốc.

3. Ngày 12/6/2004, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã cùng Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt thống nhất: Từ thời điểm này, trên địa bàn dân cư như thôn, ấp, bản, làng, buôn, sóc, khóm, cụm dân cư, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” được hợp nhất với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành tên gọi mới là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xem đây là cuộc vận động của thời kỳ đổi mới đất nước, đổi mới công tác Mặt trận với tư tưởng chỉ đạo là: “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra ngay từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời.

4. Anh Sáu Khải là vị Thủ tướng gắn bó mật thiết với Mặt trận. Mỗi năm, anh nhiều lần làm việc với Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực. Là một kỹ sư, trong những buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Mặt trận cùng Chính quyền tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển và phát huy các thành phần kinh tế ngoài khu vực Nhà nước vì thực tế đã chứng minh những thành phần kinh tế này có vai trò quan trọng trong việc huy động tiềm năng còn rất lớn của các nguồn lực trong xã hội nước ta và các nguồn lực từ bên ngoài. Cùng với việc phát triển kinh tế khu vực ngoài Nhà nước, anh Sáu nhiều lần bàn bạc với Đảng đoàn và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ về việc thực hiện đúng đắn vai trò quản lý Nhà nước với việc phát huy dân chủ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Theo anh, vai trò của Nhà nước chẳng những không giảm bớt, không yếu đi mà Nhà nước quản lý xã hội càng phải có hiệu lực, hiệu quả hơn, vì vậy, đề nghị Mặt trận ủng hộ và làm cho toàn dân thấu suốt chủ trương trên và ra sức thực hiện. Thủ tướng Phan Văn Khải đề nghị: “Chính phủ và Mặt trận là “hai anh em sinh đôi”, cả hai đều cần làm cho chủ trương trên của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Mặt trận cần tham gia cùng Chính phủ xây dựng đồng bộ các chính sách kinh tế - xã hội đúng đắn, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân”. Trong việc phối hợp với Chính phủ, anh đề nghị Mặt trận tích cực góp ý kiến mang tính phản biện đối với những chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần; khơi dậy trong nhân dân tinh thần hồ hởi, hăng hái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tuân theo pháp luật. Anh Sáu mong muốn Mặt trận và các tổ chức thành viên thúc đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, khuyến khích làm giàu hợp pháp, tích cực xóa đói, giảm nghèo; động viên anh chị em trí thức đem hết tài năng, trí tuệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút bà con Việt kiều đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước.

Một lần đến dự và phát biểu tại Hội nghị UBTƯ MTTQ, anh Sáu không quên nhắc nhở Mặt trận: “Phát huy thế mạnh của Mặt trận với mấy chục tổ chức thành viên, đề nghị Mặt trận phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, loại trừ tiêu cực; khuyến khích tinh thần dũng cảm vạch mặt, phê phán cái sai, bảo vệ cái đúng, dù là ở cấp nào. Mặt trận tham gia tích cực vào việc giám sát các hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước theo quy định trong Luật Mặt trận”.

Hơn một năm đã qua kể từ ngày anh Sáu Khải đi theo Bác Hồ kính yêu, song những điều anh ấp ủ, gửi gắm và hy vọng vào Mặt trận lúc sinh thời, chúng tôi vẫn nhớ, vẫn tích cực làm và cùng toàn Đảng, toàn dân, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm ngày càng có hiệu quả. Kinh tế ngoài Nhà nước phát triển nhanh, mạnh; dân chủ được phát huy; xóa đói giảm nghèo đạt kết quả cao và bền vững; đặc biệt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực đang bước vào giai đoạn quyết liệt trước nay chưa từng thấy.

Ước vọng về một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh càng dần thành hiện thực.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bất chợt Phú Quang

Bất chợt Phú Quang

Bất cứ ai yêu nhạc cũng thuộc vài ba bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Vì thế bất cứ lúc nào cũng có thể ngân nga những giai điệu ông đã viết, nhất là những lúc ở Hà ...
48 giờ vật lộn với 'Thủy tinh'

48 giờ vật lộn với 'Thủy tinh'

Khi mực nước lũ tại dòng sông Long Đại có dấu hiệu rút gần 50 cm, ca nô cứu hộ của PV báo Đại Đoàn Kết mới cập bờ để chuyển sang giai đoạn 2, cứu đói.
Phận người trong lũ dữ

Phận người trong lũ dữ

22h đêm 18/10, nước lũ tràn về như thác đổ, chỉ trong tích tắc nước ngập đến giường rồi chìm ! 

Tin nóng

Xem nhiều nhất