Nhóm lao động tự do cần làm gì để nhận tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng?

Theo Dantri

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về quy định việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đây là bước tiếp theo nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Trong đó, dự thảo quy định về thủ tục, điều kiện nhận hỗ trợ của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do tác động của Covid-19.

Về điều kiện hỗ trợ

1. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Không có đất sản xuất nông nghiệp;

b) Mất việc làm và không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo quốc gia quy đinh tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/6/2020 do dịch Covid-19;

c) Có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú từ 3 tháng trở lên trước ngày 1/4/2020 tại địa phương đề nghị hỗ trợ.

d) Thuộc một trong những công việc sau:

- Người bán hàng rong;

- Lao động thu gom rác;

- Người làm nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa;

- Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô;

- Người bán lẻ vé số lưu động;

- Người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

2. Ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương quyết định bổ sung các đối tượng khác và chi trả hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Mức và thời gian hỗ trợ tối đa theo quy định hỗ trợ đối với các đối tượng này theo quy định tại Điều 31 Quyết định này.

Về mức, thời gian và phương thức chi trả

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ: theo tình hình ảnh hưởng thực tế của dịch Covid-19, cho tới khi người lao động có việc làm, tối đa không quá 03 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4/6/2020.

Phương thức chi trả: hỗ trợ theo hằng tháng.

Về hồ sơ và trình tự, thủ tục

Hằng tháng, người lao động có đủ điều kiện quy định tại Điều 30 Quyết định này có nhu cầu hỗ trợ, trực tiếp kê khai theo Mẫu số … ban hành kèm theo Quyết định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp (có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú).

Trên cơ sở đề nghị của người lao động, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ quy định tại Điều 30 của Quyết định này tổ chức rà soát, đánh giá và lập danh sách người lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cộng đồng dân cư; niêm yết công khai trong 05 ngày làm việc tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lao động cư trú; tổng hợp danh sách theo mẫu số …., kèm theo hồ sơ đề nghị của từng người lao động gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về danh sách người lao động bị mất việc làm được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến, công khai danh sách người lao động được hỗ trợ và chi trả trực tiếp cho người lao động…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất