Những đối tượng nào vẫn được giữ 'viên chức suốt đời' từ 1/7/2020?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Luật Viên chức đã được sửa đổi, bổ sung đã có nhiều quy định mới về hợp đồng làm việc của viên chức.

Theo đó, áp dụng hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 - 36 tháng với viên chức được tuyển dụng mới từ 1/7/2020.

Nhiều quy định mới liên quan đến công chức có hiệu lực từ 1/7/2020.
Nhiều quy định mới liên quan đến công chức có hiệu lực từ 1/7/2020.

Tuy nhiên, vẫn có một số hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp sau đây:

Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, tức trước 1/7/2020.

Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này;

 Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

VOV

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất