Niềm tin và kỳ vọng gửi tới Đại hội XIII của Đảng

L.Bình - H.Vũ - T.Luân (ghi)

Ghi nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân, Báo Đại Đoàn kết tiếp tục giới thiệu một số ý kiến bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu.
GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu.

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch Hội nữ Trí thức Việt Nam: 

Tạo điều kiện cho trí thức góp sức cho đất nước

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách để phát triển Khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức phát triển như: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các phòng thí nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc tế...

Nhờ vậy số cán bộ khoa học được làm việc tại các phòng thí nghiệm hiện đại ở các nước phát triển ngày càng tăng, các thành tựu khoa học của Việt Nam cũng được thế giới biết đến nhiều hơn như số công trình khoa học của Việt Nam được đăng trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành có uy tín ngày càng tăng...

Chúng tôi mong muốn nhiệm kỳ mới của Đảng sẽ có những biện pháp thích hợp để cải thiện hơn đầu tư cho lĩnh vực khoa học. Với những quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước để cải thiện những bất cập trong thời gian qua, chúng tôi hy vọng đất nước chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn, các trí thức sẽ có được nhiều đóng góp to lớn hơn cho Đất nước để nâng tầm Khoa học - công nghệ của nước ta, tiếp cận nhanh hơn với sự phát triển của nền khoa học tiên tiến hiện nay trên thế giới.

PGS.TS Nguyễn Lê Ninh.
PGS.TS Nguyễn Lê Ninh.

PGS.TS Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM: 

Kỳ vọng từ những đảng viên ưu tú

Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục mở ra đường lối đổi mới đất nước, trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Tôi cũng đồng quan điểm với nhiều ý kiến, kỳ vọng Nghị quyết ĐH Đảng sẽ kịp thời tìm ra đường hướng đổi mới, khôi phục và phát triển kinh tế 4.0 xứng tầm khu vực và quốc tế trên cơ sở đồng thuận lòng dân, tạo được sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa.

Tôi bày tỏ kỳ vọng và mong muốn Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn được những người có đức, có tài, có trách nhiệm, có uy tín để thắp lên niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn. Và, bắt đầu từ những nhân tố đảng viên ưu tú, đại biểu của nhân dân của nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục giữ vững và duy trì trọng trách đất nước giao phó, để lèo lái nền kinh tế - xã hội tiếp tục phát huy kết quả tích cực, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

TS Trần Khắc Tâm.
TS Trần Khắc Tâm.

TS Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Phó chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội doanh nghiệp ĐBSCL: 

Tâm đắc với ba đột phá chiến lược

Trước hết, với tư cách một doanh nhân, cũng là một đảng viên, tôi rất phấn khởi, vui mừng, tin tưởng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã được đưa ra lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân trước khi hoàn thiện đã có ý nghĩa rất lớn trong việc phát huy trí tuệ, tâm huyết và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi hết sức tâm đắc với ba đột phá chiến lược tiếp tục được đưa vào văn kiện Đại hội. Là một doanh nhân, tôi mong muốn nhiệm kỳ tới đây tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 (Khoá XII) về phát triển kinh tế tư nhân.

Nghị quyết số 10 đã nêu rõ: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Để làm được những việc nêu trên, tôi hy vọng Đại hội Đảng sẽ lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, lòng yêu nước, quyết tâm hành động vào Trung ương khoá mới. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần lưu ý là công tác nhân sự quyết định thành bại của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca vì suy thoái về tư tưởng chính trị, ...

Xem nhiều nhất