Niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

Hoàng Mai

Hôm nay (25/1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội) sẽ họp phiên trù bị. Theo chương trình dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ trong dịp Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Quang Vinh.
Thủ đô Hà Nội rực rỡ trong dịp Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Quang Vinh.

Trong buổi họp báo trước khi diễn ra Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã khẳng định: Đại hội Đảng toàn quốc là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Đại hội Đảng là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng nhau kiểm điểm lại những việc đã làm được trong 5 năm đã qua của nhiệm kỳ và cùng nhau đưa ra những định hướng lớn cho tương lai của đất nước, của dân tộc trong 5, 10, 20 năm hoặc xa hơn nữa.

Đại hội XIII được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Trung ương khóa XII nêu rõ, so với nhiệm kỳ trước, kinh tế chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp, mặc dù năm cuối nhiệm kỳ bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 vẫn đạt khoảng 5,9%/năm.

Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng lên (năm 2020, GDP ước đạt 268,4 tỉ USD và thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.750 USD/người/năm). Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng từ 4,3%/năm giai đoạn 2011 - 2015 lên 5,8%/năm giai đoạn 2016 - 2020.

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu đạt những kết quả quan trọng; các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện đáng kể; nợ công giảm, nợ xấu được kiểm soát.

Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, tỉ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm, tỉ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên. Công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển nhanh; công nghiệp hỗ trợ có bước phát triển, góp phần nâng cao tỉ lệ nội địa hoá và giá trị gia tăng của sản phẩm.

Hôm nay (25/1) tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên họp trù bị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong sáng nay, theo chương trình, trước phiên trù bị các đại biểu dự Đại hội sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/ 2021. Tham dự Đại hội có 1587 đại biểu.Trong đó, 1381 đại biểu chính thức, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định, 191 đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH Trung ương khóa XII chính thức và dự khuyết. Có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%), 175 đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%). Độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2. Có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%). Có 3 đại biểu trên 70 tuổi. Đại biểu cao tuổi nhất 76 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất 33 tuổi. 1067 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 người là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%). 1579 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp lý luận chính trị.

Sáng mai, ngày 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc  tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp tục tăng; du lịch phát triển nhanh; nông nghiệp chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng và hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân; phát triển kinh tế số bước đầu được chú trọng.

Những con số ấy cho thấy một thực tế Việt Nam đã đứng vững trước những thử thách cam go. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, càng trong khó khăn, bản lĩnh, ý chí Việt Nam càng ngời sáng. Chúng ta là một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng dương trong năm 2020 - năm mà đại dịch Covid-19 làm khó cả thế giới. Chúng ta kiên định con đường phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương thế hệ mới; xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Những thành tựu chúng ta đạt được càng chứng tỏ rằng chúng ta đã đi đúng hướng khi kiên trì theo đuổi con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Không chỉ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ cũng được Đảng đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Trả lời về những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Trong văn kiện đã nhấn mạnh xây dựng Đảng là trung tâm, công tác cán bộ là then chốt, công tác xây dựng Đảng được gắn liền với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua, văn kiện lần này đã làm rõ hơn xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về cán bộ, gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh kiểm tra giám sát.

“Điểm mới chính là dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội”- ông Thắng nói và cho biết công tác xây dựng Đảng gắn liền với sắp xếp, bố trí, vai trò người đứng đầu và vai trò các cơ quan Đảng, các cơ quan tham mưu của Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức không chỉ ở mỗi đảng viên mà còn khẳng định vai trò của Đảng trong tiên phong dẫn dắt, là người đày tớ trung thành của nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới chống tham nhũng vẫn theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng, không nghỉ.

Hôm nay, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII, ngày mà cả nước chờ đón. Không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội cho thấy nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng mở ra tiền đồ mới, phát triển rực rỡ cho đất nước.

Niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1

Ông Biểu Phua, dân tộc X’Tiêng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn xã Đông Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai: Cuộc sống của người dân mỗi ngày một khá hơn

Năm 1997 tôi về sinh sống và lập nghiệp ở Đông Thành, lúc đó cuộc sống đồng bào ở đây rất khó khăn, bà con chỉ sống bằng nghề nông đó là trồng lúa nước và cây tiêu, cây điều. Lúa trồng chỉ cung cấp lương thực cho cả nhà sinh sống, hoa mầu sẽ bán để có thu nhập thêm. Nhưng trồng tiêu và điều nhiều năm mất giá hoặc mất mùa, cuộc sống của bà con rất khó khăn.

Thế là gia đình tôi quyết định bỏ tiêu đi trồng cây cao su. Giờ dù dịch bệnh khó khăn như vậy nhưng chúng tôi vẫn có đồng ra đồng vào. Cây cao su thu hoạch được 9 tháng trong năm, tùy vào giá mủ cao su nhưng cho thu nhập đều vài trăm ngàn/ngày. Bà con trong làng thấy tôi làm ăn được cũng chuyển đổi cây trồng, nhờ vậy cuộc sống mỗi ngày đã khá lên. Giờ thì thôn của tôi điện, đường, trường, trạm đã có đủ. Chỉ có khoảng 20 hộ dân ở khá xa thì phải dùng chung một công tơ điện.

Tôi mong muốn Đại hội Đảng lần này, các cấp, các ngành đẩy nhanh việc kéo điện lưới đến tận nhà cho các hộ dân thôn tôi. Đồng thời mong muốn, Đảng, Nhà nước tiếp tục có những định hướng để tìm đầu ra cho nông sản giúp nông dân.

Niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 2

Đại tá Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh TP Cần Thơ: Nhân dân rất tin tưởng và hy vọng

Trước thềm Đại hội lần thứ XIII, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là lực lượng cựu chiến binh trên địa bàn TP Cần Thơ rất quan tâm và mong đợi hàng ngày. Qua nhiều lần hội nghị, Trung ương đã cân nhắc, soi xét kỹ càng các bước và điều kiện để diễn ra Đại hội nên người dân rất tin tưởng và hy vọng Đại hội Đảng lần thứ XIII lần này sẽ sáng suốt lựa chọn ra những đảng viên ưu tú nhất, có năng lực và phẩm chất tốt vào Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.               

Với tinh thần dân chủ và xây dựng, trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi cũng như một bộ phận nhân dân còn băn khoăn trước tình hình kinh tế chưa thực sự phát triển bền vững, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Một số sản phẩm nông nghiệp giá thấp, tiêu thụ khó khăn; ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết tốt; an toàn vệ sinh thực phẩm ở một số nơi, số chỗ chưa thực sự bảo đảm… Tôi mong muốn và tin tưởng Đảng sẽ có những quyết sách đúng trước các vấn đề đó.

L.Bình - Q.Trung (ghi)

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất