Ninh Bình: Giới thiệu người ứng cử ĐBQH, HĐND đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín

Đình Minh

Ngày 8/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phấn, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ninh Bình: Giới thiệu người ứng cử ĐBQH, HĐND đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giới thiệu một số điểm cần lưu ý trong Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/5/2015 và Nghị quyết số 1185 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, tổng số ĐBQH được bầu là 6 đại biểu, trong đó: số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương: 4 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu: 2 đại biểu. Đại biểu làm việc tại tỉnh được phân bổ: theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu; theo cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu, ưu tiên lĩnh vực Đảng và chính quyền địa phương; có cơ cấu kết hợp đại biểu nữ, ngoài đảng, trẻ tuổi và đại biểu tái cử. 

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều nhất trí cao với dự kiến của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XV của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH khóa XV của từng cơ quan, đơn vị về số lượng người được bầu là 6 đại biểu, số lượng giới thiệu ứng cử là 12 đại biểu. 

Ông Bùi Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.
Ông Bùi Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đối với tỉnh cũng như cả nước. Cuộc bầu cử sẽ chọn ra những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu thành phần đại diện cho các giai tầng, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh đến Quốc hội, cùng đoàn ĐBQH tỉnh và Quốc hội xây dựng và quyết định những chủ trương, chính sách lớn của quốc gia dân tộc. 

Việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất sớm trước quy định và đảm bảo thống nhất, đồng thuận cao về số lượng, cơ cấu, thành phần là bước đầu quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo chặt chẽ, đúng quy trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tại sao 13 năm qua chưa đấu giá tần số?

Tại sao 13 năm qua chưa đấu giá tần số?

Nhiều ý kiến đề nghị giải thích lý do tại sao 13 năm qua chưa đấu giá tần số, nguyên nhân là ở quy định của pháp luật hay vướng mắc trong thực tiễn triển khai.

Xem nhiều nhất