Ninh Thuận: ký kết thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023

Xuân Hiếu - Phạm Trí

Để các chương trình, kế hoạch phối hợp ký kết được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, cần phải có sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự phối hợp tích cực, nhịp nhàng, tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, quyết tâm cao của các địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công tại các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 21/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phối hợp  UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội  nghị ký kết thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023. Ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại hội nghị.
Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại hội nghị.

Được biết trong thời gian  qua, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt, qua đó, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Tuy nhiên, so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Ninh Thuận  vẫn còn ở mức cao, nhất là tập trung ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Do đó, việc tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiệ công tác giảm nghèo bền vững năm 2023 là hết sức cần thiết, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tập trung thực hiện các hoạt động cải thiện đa dạng sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, với phương châm phát huy nội lực là chính, từ đó giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững, phấn đấu “Vì một Ninh Thuận không còn người nghèo” theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU của Tỉnh ủy.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Ninh Thuận và ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận  ký kết chương trình phối hợp.
Ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Ninh Thuận và ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận  ký kết chương trình phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, để các chương trình, kế hoạch phối hợp ký kết được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, cần phải có sự tích cực  tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự phối hợp tích cực, nhịp nhàng, tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, quyết tâm cao của các địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công tại các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Chính quyền các địa phương, sở, ngành chức năng có trách nhiệm định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ và chia sẻ cho các chủ thể thực hiện các mô hình sinh kế trong suốt quá trình thực hiện; ngay từ đầu định hướng cho bà con lựa chọn thực hiện mô hình sản xuất phù hợp; chuyển giao, giúp bà con ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ký kết với NHCSXH.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ký kết với NHCSXH.

Kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia, hỗ trợ cho bà con tiêu thụ sản phẩm... Bên cạnh đó, các tổ, hội, nhóm, hộ gia đình tham gia mô hình sinh kế cần phát huy vai trò chủ thể, phát huy nội lực, tích cực, sáng tạo, vượt lên khó khăn để thực hiện tốt mô hình. Các cấp, các ngành chức năng cần phối hợp để xây dựng nguyên tắc trong việc sử dụng, quản lý các nguồn vốn phục vụ công tác giảm nghèo, trong đó chú trọng việc lồng ghép vốn sự nghiệp và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; đẩy mạnh xã hội hóa kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp chung tay thực hiện các mô hình giảm nghèo.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ký kết với sở LĐTBXH.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ký kết với sở LĐTBXH.

Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại hạn chế; khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo hệ thống Mặt trận và hệ thống chính trị - xã hội các cấp tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bảo đảm hiệu quả, đúng quy định. 

Ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại hội nghị.  
Ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại hội nghị.  

Tại hội nghị, UBND tỉnh Ninh Thuận và Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh Ninh Thuận đã ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 1 mô hình sinh kế thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2023-2025; Ủy ban MTTQ Việt  Nam tỉnh Ninh Thuận và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện mục tiêu  quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và Ngân hàng  Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại địa phương.

 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất