Ninh Thuận: Tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2022

Xuân Hiếu - Phạm Trí

Ngày 7/7, tại huyện Bác Ái (Ninh Thuận), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận cơ sở năm 2022, cho 48 Trưởng ban công tác Mặt trận và cán bộ Mặt trận cấp cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được hướng dẫn và thảo luận 4 chuyên đề về: đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; hướng dẫn triển khai các phong trào, các cuộc vận động tại địa bàn khu dân cư; đổi mới nâng cao chất lượng  hoạt động của Ban  công tác Mặt trận.

Tổ chức và  hoạt động của Ban Thanh  tra  nhân  dân,  Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời được nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Tỉnh ủy, đặc biệt là: Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận, khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kết luận số 14-KL/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, Phát biểu tại hội nghị.
Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, Phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, việc tập huấn, hướng dẫn cụ thể những kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ cho các Trưởng ban công tác Mặt trận và cán bộ Mặt trận cấp cơ sở là hết sức quan trọng, cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện ngày càng hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận cấp cơ sở.

Đồng thời mong muốn các học viên cần chủ động, tích cực trong học tập, thảo luận các nội dung chuyên đề được hướng dẫn, qua đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Ngày thứ 7 vì dân

Ngày thứ 7 vì dân

Hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) có đến 12.000 bìa đất đã được hoàn thành việc cấp đổi nhưng người dân vẫn chưa đưa bìa cũ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để thực hiện đổi bìa cũ lấy bìa mới.

Xem nhiều nhất