Ninh Thuận: Triển khai nội dung tổ chức Đại hội Mặt trận tỉnh lần thứ X

Xuân Hiếu

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận (khóa IX) vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để triển khai các nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công. Ông Phan Hữu Đức, Uỷ Viên Thường Vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Ninh Thuận: Triển khai nội dung tổ chức Đại hội Mặt trận tỉnh lần thứ X

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận Phan Hữu Đức chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ 13 đã thông qua các Báo cáo tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 như; Báo cáo tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX; Báo cáo phương án phân bổ đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đối với báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu thành phần, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Theo đó dự kiến sẽ có 87 ủy viên, trong đó có 32 vị đại diện các tổ chức thành viên; 7 Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, thành phố; 37 cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và 11 cán bộ chuyên trách công tác cơ quan Mặt trận tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận Phan Hữu Đức nhấn mạnh, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, vì vậy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của Mặt trận cũng như tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các công trình tiêu biểu để thiết thực chào mừng đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/6 tới.                     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất