Nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển chung của TP Huế

Lê Minh

Trong các ngày 11 và 12/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, đây là Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019-2024) cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển chung của TP Huế

Ông Hoàng Viết Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Báo cáo của Đại hội do ông Hoàng Viết Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế trình bày, nêu rõ trong 5 năm của nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế đã có những bước trưởng thành mới, quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. 

Ngoài việc tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, một trong những nét nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế và các tổ chức thành viên đó là đổi mới, đa dạng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức sinh hoạt chính trị mới, linh hoạt, gắn với tổ chức các phong trào quần chúng tận các khu dân cư, các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hướng về cơ sở, lựa chọn những việc mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Công tác tuyên truyền thông bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội, gắn với những chủ đề đặc thù của Huế.

Xuyên suốt 5 năm qua, với phương châm “Lấy sức dân để lo cho dân”, Mặt trận thành phố Huế và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của …vào các chương trình kiến thiết đô thị. Xây dựng đường kiệt, thắp sáng đường phố, lắp camera an ninh, xây dựng các công trình văn hóa cộng đồng được phát động và tổ chức thành công ở nhiều nơi. Đặc biệt, Nhân dịp Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã có 373 công việc tự quản được Ban công tác Mặt trận đăng ký; và qua tổng kết 2018, đã có 337 công việc được thực hiện hoàn thành; trong đó có 27 mô hình tốt của phong trào xây dựng văn minh đô thị;...

Với tinh thần “Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc và lợi thế của Cố đô có nhiều di sản để xây dựng TP Huế: kinh tế vững mạnh, môi trường sạch đẹp, con người thân thiện, đô thị văn minh”, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, chủ động tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, xác định trọng tâm, trọng điểm, gắn với các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của thành phố để tuyên truyền; nắm được tình hình, định hướng chính trị để người dân hiểu đúng, từ đó hành động đúng. 

* Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc TP Huế đã hiệp thương cử ra 65 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế khóa X, nhiệm kỳ 2019-2021; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX; tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế khóa X đã hiệp thương cử ra Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố gồm 6 người, ông Hoàng Viết Thắng, UVTV Thành ủy tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Huế nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất