Nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới

Lê Bảo

Đây là vấn đề được các đại biểu đặt ra tai Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, ngày 12/8.

Đánh giá về việc triển khai bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Nguyễn Thị Hà cho biết, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, khoảng cách giới trong các lĩnh vực đã được thu hẹp. Đặc biệt, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 30,26% nữ đại biểu Quốc hội và gần 30% nữ tham gia HĐND các cấp là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam.

Kết quả này sẽ là nền tảng để triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai bình đẳng giới vẫn gặp không ít thách thức, rào cản.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, thách thức đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị là định kiến xã hội về sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ. Việc thực thi chính sách phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức và thái độ của nam giới, phụ nữ và của người lãnh đạo trong việc ủng hộ phụ nữ tham gia lãnh đạo.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tổng quát “Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước”.

Để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu mà chiến lược đề ra, các đại biểu cho rằng, cần phải đảm bảo các mục tiêu của Chiến lược được lồng ghép một cách nghiêm túc trong các kế hoạch của ngành và địa phương, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia. Việt Nam cũng cần đầu tư có mục tiêu vào thay đổi chuẩn mực xã hội theo hướng thúc đẩy bình đẳng giới, đây là điều cốt lõi để thúc đẩy bình đẳng giới mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trải qua.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, với những thách thức mới từ quá trình toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, các vấn đề an ninh phi truyền thống như các dịch bệnh mới nổi...  

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất