Nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế An Giang

Hồng Diễm

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, ông Võ Văn Thưởng Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang.

Nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế An Giang
Bí thư tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng hoa cho Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng 

Nhiệm kỳ 2020-2025, An Giang đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh.

Trong giai đoạn này, tỉnh An Giang xác định nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch; nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế; chú trọng phát triển các ngành nghề vừa tăng thu nhập của người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang. Trong nhiệm kì tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị An Giang tập trung thực hiện những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về hạ tầng giao thông; phát triển kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển du lịch gắn với văn hóa vùng miền; chăm lo nâng cao đời sống cho nhân dân; đẩy mạnh quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình cơ sở đảng.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

An Giang khẳng định nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế, dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển. Bí thư, đề nghị tỉnh này cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm, có chất lượng và hiệu quả cao, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Khuyến khích phát triển các loại hình trang trại, kinh tế hợp tác, tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các nhóm nông sản chủ lực của Tỉnh, như lúa, cá, cây ăn quả, chăn nuôi. Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ tái cơ cấu gắn với khuyến khích đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp. Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất