Ở đâu dân cần ở đó có Mặt trận

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hướng tới là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân thực sự thấu hiểu và đồng thuận. Kim chỉ nam được hệ thống MTTQ các cấp đặt ra là gần dân, sát cơ sở để thực hiện phương châm ở đâu dân cần ở đó có Mặt trận.

Ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du.
Ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du.

Chuyển biến về chất trong các chương trình hành động

Những năm qua, hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh luôn khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt công tác Mặt trận hướng mạnh về cơ sở, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã có những giải pháp cụ thể trong hoạt động để phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.

Kết quả trong những năm qua cho thấy, 5 chương trình hành động và các nội dung công tác của Mặt trận đã mang đến những chuyển biến về chất và có sức lan tỏa. Có thể kể đến những kết quả ấn tượng của cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ việc phát huy tinh thần đoàn kết, Mặt trận đã khơi dậy ý chí sức mạnh từ khu dân cư, nội lực từ mỗi gia đình, mỗi người dân trong phát triển kinh kế vươn lên làm giàu chính đáng. Cũng từ cuộc vận động này người dân đã khẳng định được vai trò chủ thể của mình, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với những cách làm đa dạng, phong phú, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: Tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất, vật tư xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng; giám sát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng các mô hình nhân dân tự quản; xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu; tích cực lồng ghép tuyên truyền, vận động bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Đến nay, công tác tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới được thực hiện trên từng địa bàn các khu dân cư đảm bảo đánh giá một cách khách quan, trung thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2020, tỉnh Bắc Ninh có 100% xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; 7/8 đơn vị đã được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Yên Phong đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nông thôn mới, TP Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I.

Cùng với đó, công tác chăm lo cho người nghèo cũng mang lại những kết quả thiết thực. Để tạo bước đột phá trong công tác an sinh xã hội, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp quyết tâm đổi mới nội dung và phương thức vận động ủng hộ cho quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

Từ nguồn Quỹ vận động được, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 2.680 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất. Ngay trong 2 năm 2019 và 2020 Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ xây dựng 466 căn nhà trị giá trên 31 tỷ đồng, hỗ trợ giống cây con, trợ giúp người nghèo khám chữa bệnh, trợ giúp học sinh con hộ nghèo có thành tích trong học tập, tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết trị giá hàng tỷ đồng. Kết quả trên, đã góp phần thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, MTTQ các cấp trong tỉnh còn tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng thông qua việc đóng góp hàng nghìn ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức được 132 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, có trên 18 ngàn lượt cử tri tham dự, với trên 600 lượt ý kiến phát biểu, kiến nghị; phối hợp với Thường trực HĐND các cấp tổ chức trên 2.700 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trên 160.000 lượt cử tri tham gia dự họp, có trên 8.000 lượt ý kiến, kiến nghị...

Lựa chọn những vấn đề nhân dân bức xúc để giám sát, phản biện

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt công tác Mặt trận sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động để hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư.

Trên cơ sở các chương trình công tác Mặt trận trọng tâm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh sẽ xây dựng thành các đề án, nội dung, kế hoạch và phân công cụ thể cho các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp triển khai. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là MTTQ các cấp trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng để nhân dân thực sự thấu hiểu và đồng thuận với kim chỉ nam gần dân, sát cơ sở cùng phương châm ở đâu dân cần ở đó có Mặt trận.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp cũng sẽ tập trung vận động và tổ chức để nhân dân thực hiện dân chủ, trọng tâm là phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác hòa giải, nắm chắc tình hình nhân dân, xử lý và phản ánh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tới cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành liên quan; tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động.

Mặt trận trận các cấp cũng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung mà nhân dân quan tâm. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các chương trình giám sát của Trung ương, tỉnh Bắc Ninh sẽ lựa chọn những nội dung nhân dân quan tâm, bức xúc, tập trung giám sát với quy trình chặt chẽ, đem lại hiệu quả thực; đồng thời tiếp tục tổ chức các hội nghị phản biện có hiệu quả, đảm bảo các chính sách khi ban hành sẽ thực sự đi vào lòng dân và có giá trị trong thực tiễn.

Để đáp ứng những yêu cầu mới của công tác Mặt trận, một trong những nhiệm vụ được MTTQ tỉnh Bắc Ninh đặt ra là tiếp tục quan tâm, chăm lo, củng cố hệ thống, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải thực sự có uy tín, đủ tiêu chuẩn, là những người gương mẫu, dũng cảm, có bản lĩnh và biết hy sinh; quan tâm tạo điều kiện phát huy uy tín, trí tuệ của các Ủy viên Ủy ban MTTQ, các ban tư vấn trong việc giám sát và phản biện xã hội.

Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, hoạn nạn; tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép: vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế.

MTTQ các cấp cũng chú trọng việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể, để thực sự tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tự hào với chặng đường vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam- MTTQ Việt Nam 90 năm qua, trong thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt công tác Mặt trận sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung và phương thức hoạt động để hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư.

Nguyễn Đình Lợi,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Điện thắp sáng buôn làng

Lâm Đồng: Điện thắp sáng buôn làng

Đồng bào người K’ho, người Tày ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vừa có niềm vui mới khi điện lưới quốc gia được kéo về từng ngôi nhà, thắp sáng từng thôn ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất